Liberec otevřený lidem v zastupitelstvu: První rok

06.11.2023

Na podzim minulého roku dali voliči v komunálních volbách kandidátce Liberce otevřeného lidem 13,33 %, což znamenalo mandát pro 6 zastupitelů. Koaliční jednání nakonec dopadla tak, že v Radě města usedli Starostové, ODS, ANO a Piráti. Jaké jsou hlavní výsledky práce opozičních zastupitelů LOL za první rok?

V této zprávě přinášíme výčet nejvýznamnějších výsledků práce zastupitelů klubu Liberec otevřený lidem. Byť jsme v opozici, odpovědně fungování radnice sledujeme a všemi možnými způsoby se snažíme prosazovat náš pohled na řízení města.

Parkování a péče o sídliště

Neuvěřitelně váhavý postoj města s řešením parkování na sídlištích jsme opakovaně navrhovali řešit zřízením modrých zón, které by primárně sloužily pro parkování rezidentů s finanční preferencí prvního auta na jednu domácnost. Radnice pro toto řešení ovšem stále nenašla dostatek odvahy, byť jde o řešení zcela standardní v jiných městech a taktéž řešení doporučované Plánem udržitelné městské mobility.

Zlepšení prostředí na sídlištích související s řešením parkování jsme taktéž otevřeli v rámci debaty o projektech zařazených do velkého balíku evropských dotací, IPRÚ. Kritizovali jsme projekt zbytečné náplavky ve Vratislavicích za 100 mil. Kč, která odsává peníze z tohoto dotačního programu na úkor užitečnějších záměrů, např. právě revitalizací sídlišť. Na základě této kritiky přislíbil starosta Vratislavic Lukáš Pohanka, že od projektu náplavky ustoupí, pokud radnice na místo toho připraví právě projekty na revitalizace sídlišť.

Rekonstrukce libereckého bazénu

S rekonstrukcí bazénu naprojektovanou s náklady ve výši neuvěřitelné jedné miliardy jsme opakovaně vyslovovali nesouhlas. Vedení města jí nicméně prohlasovalo. Naše snaha se tak upřela alespoň na to, aby byla tato monstrózní stavební zakázka zadána korektně a nezvýhodňovala staré známé firmy působící na Liberecku.

Aktivní práce Jindřicha Felcmana v komisi pro veřejné zakázky vedla k tomu, že zadávací podmínky pro stavebního dodavatele byly oproti původní verzi předložené náměstkem Petrem Židkem výrazně upraveny. Tyto úpravy otevřeli možnost účastnit se tendru pro mnohem větší výčet stavebních firem. Aktuálně se vedení města opět na základě kritiky Jindřicha Felcmana rozhodlo ještě dále zadávací podmínky upravit a vyřadit z nich přehnané kvalifikační požadavky opět zvýhodňující jen vybrané firmy.

Tyto úpravy přispívají k tomu, že se o zakázku bude skutečně soutěžit, což může přinést úsporu v řádu stovek milionů Kč.

Péče o krajinu

Náměstek Jiří Šolc (ANO) v minulém období zahájil přípravu protipovodňových opatření na Nise. Tento projekt nejprve pobouřil záměrem na vymístění zahrádkářské osady u ulice Wintrova. A na jaře tohoto roku vyvrcholil dokončením studie na zcela neuvěřitelný a megalomanský záměr protipovodňového poldru v Andělské hoře za 1,25 mld. Kč. Zastupitel Josef Šedlbauer opakovaně upozorňoval na to, že dosavadní postup města v této agendě je chybný. A že je třeba nejprve pracovat se zadržením vody v krajině okolo města.

Tyto výzvy byly ze strany města konečně vyslyšeny. Pokračování projektu "betonových protipovodňových opatření" je pozastaveno. Zastupitelstvo tak v dubnu 2023 schválilo usnesení, kterým požaduje posoudit možnosti zadržovat vodu v krajině v celém povodí Lužické Nisy (materiál č. 015).

Rozšíření skiareálu na Ještědu

Vedení města i přes naší opakovanou kritiku schválilo záměr na pořízení změny územního plánu, která má prověřit vybudování dvou nových širokých sjezdovek na Ještědu. I přesto jsme v této kauze nepolevili a nadále se snažíme, aby ze strany provozovatele areálu, společnosti TMR, nedocházelo k ohýbání procesu pořízení změny územního plánu. Vedení města si tak i na základě našeho tlaku najmulo vlastního zpracovatele posouzení vlivu na životní prostředí, a odmítlo tak nekriticky přijmout podklady zpracované společností TMR.

I související fungování skiareálu je pod naším drobnohledem. V lednu tohoto roku upozornila zastupitelka Anna Kšírová, že TMR navzdory smlouvě s městem spotřebovává na zasněžování sjezdovek mnohem více pitné vody, než tomu bylo v minulosti. Aktuálně také spolu se Zuzanou Kocumovou upozornila na nesmyslný postup města ve věci zatrubnění Slunného potoka pod sjezdovkou Bucharka. Přestože tuto sjezdovku provozuje na základě pachtovní smlouvy TMR, investovat do této její úpravy by mělo město, což odporuje uzavřeným smlouvám.

Uzavření poštovních poboček

Na jaře tohoto roku oznámila Česká pošta uzavření velkého množství poboček. Zastupitel Jan Stárek za klub Liberec otevřený lidem byl součástí prvotně úspěšného jednání napříč zastupitelstvem, na kterém se dohodlo kompromisní řešení. Nejvytíženější pobočka v OC Globus měla být zachována, pobočka ve Vratislavicích převedena na režim Partner+. Tuto dohodu ovšem následně odmítl klub Starostů, a za Vratislavice jejich člen a starosta tohoto městského obvodu, Lukáš Pohanka.

Dívka s holubicí zpět před nádražím

Socha od Josefa Václava Pekárka Dívka s holubicí nebo též označována jako Mír se vrátila na svoje původní místo, tedy před liberecké hlavní nádraží. A to na základě aktivity Jindřicha Gubiše, člena výboru pro kulturu a zároveň předsedy Spolku za estetiku veřejného prostoru. Ten využil participativní rozpočet a pomocí něj byly přiděleny finance na přemístění sochy z parku Budyšínská.

Domovy důchodců

Liberecký kraj pod vedením hejtmana Půty zcela zanedbal rozvoj péče o důchodce, za 11 let ve funkci nevybudoval ani jedno nové zařízení. Až nyní svou politiku zásadně otočil, když z krajských peněz podpořil výstavbu nového domova důchodců ve svém domovském Hrádku nad Nisou. Využili jsme tohoto politického obratu a požadovali jsme po příslušné liberecké náměstkyni, Martině Teplé, aby u Libereckého kraje vyjednala obdobnou finanční podporu i pro plánovanou přístavbu domova důchodců ve Františkově. Ta naši výzvu především kvůli nedostatku politické odvahy odmítla, nicméně my budeme i nadále situaci sledovat a bránit liberecké důchodce před diskriminací ze strany Libereckého kraje.

Výstavba továrny v Pilínkově

Na odpor obyvatel Pilínkova proti výstavbě nové továrny zareagoval zastupitel Jaromír Baxa úspěšně prosazeným návrhem, aby byla investorem požadovaná změna územního plánu zastupitelstvem schválena až v situaci, kdy dojde k uzavření dohody mezi osadním výborem a investorem. Na základě toho proběhla v této kauze facilitační jednání. Navzdory tomu, že k dohodě nedošlo, koaliční zastupitelé (kromě Pirátů) porušili svůj a změnu územního plánu schválili.

Návrat sdílených kol do Liberce

Liberecký kraj letos na jaře vyhlásil dotační program na podporu provozu sdílených kol. Vedení Liberce se k jeho využití stavělo odmítavě kvůli nutné spoluúčasti města a problémům s parkováním kol v minulosti. Opoziční zastupitelka Anna Kšírová vytrvala a povedlo se jí přesvědčit náměstka Adama Lenerta, že do města usilujícího o klimatickou neutralitu sdílená kola patří.

Další úspěchy

Práce opozice je mnohdy méně viditelná, byť se za ní skrývá mnoho energie. Z menších kauz tak vybíráme např. naše úspěšné návrhy na navýšení příspěvku na Linku důvěry, alespoň menší dílčí prosazení části našeho Balíčku proti drahotě, popř. pomoc zahrádkářům se změnou územního plánu, která zabrání rušení jejich zahrádek. Aktivita zastupitele Jaromíra Baxy přispěla k větší plynulosti spojů projíždějících po ulici Milady Horákové během dopravního omezení na silnici I/35 kvůli opravě mostů. Zácpy na této ulici způsobovaly velké zpoždění autobusů. Jaromír Baxa navrhl úpravu programu semaforů, která byla následně náměstkem Jiřím Šolcem (ANO) zajištěna. Dle vyjádření pracovníků Dopravního podniku měla tato úprava zásadní vliv pro eliminaci zpoždění autobusů.