Pomoc chudým neprošla, zvýšené odměny politikům ano

16.12.2022

Na posledním libereckém zastupitelstvu byl projednáván opozicí připravený balíček proti drahotě. Soubor jednoduchých opatření, které měli pomoci nejchudším zvládnout probíhající krizi s drahými energiemi a vysokou inflací. Vedení Liberce si nicméně zvládlo v reakci na inflaci skokově zvednout své odměny.

Zastupitelé za Liberec otevřený lidem předložili na prosincové zastupitelstvo návrh na soubor opatření nazvaný "Balíček proti drahotě." Jeho cílem bylo pomoci lidem, kteří jsou nejvíc ohroženi inflací a vysokými cenami energií.

Balíček proti drahotě byl předložen již podruhé, z listopadového zastupitelstva byl totiž stažen. "Někteří zastupitelé a zastupitelky z koaličních stran tehdy s balíčkem po věcné stránce souhlasili a předběžně mu vyjádřili podporu, ale stěžovali si na nedostatek času na projednání a řešení technických nejasností,"vysvětlila předkladatelka návrhu Anna Kšírová (Liberec otevřený lidem/Zelení). "Jednali jsme proto se všemi zastupitelskými kluby a snažili jsme se domluvit taková řešení, které lidem pomůžou a budou i technicky snadno realizovatelná."

Návrhy v balíčku se týkaly jízdného MHD a obědů zdarma pro děti z rodin pobírajících příspěvky na bydlení, popř. alternativně jízdné zdarma pro všechny děti do 15 let. Dalším opatřením byla možnost pořídit si roční kupón na MHD na splátky, a nakonec také informační kampaň o tom, jak si vyřídit především příspěvky na bydlení. "Příspěvky na bydlení jsou totiž momentálně klíčové dávky, které pomohou lidem zaplatit drahé energie a nespadnout během zimy do dluhové pasti," vysvětluje Anna Kšírová. Koaliční zastupitelé však schválili jen osvětovou kampaň ohledně již existujících slev a dávek, a dále schválili obědy zdarma jen pro děti z domácností, které pobírají pomoc v hmotné nouzi. Celý balíček přitom dříve podpořil výbor pro sociální záležitosti, kde mají koaliční strany většinu. Na zastupitelstvu ale bylo všechno jinak. "Neprošlo půlroční jízdné zdarma pro děti do 15 let, ani v minimální verzi pro děti z rodin, které mají nárok na příspěvek na bydlení. Neprošla ani možnost nakoupit celoroční lítačku na splátky. U obědů zdarma prošla jen slabší varianta, protože děti z domácností v hmotné nouzi je zhruba desetkrát méně oproti dětem z domácností pobírajících příspěvek na bydlení, navíc už mohou mít obědy zdarma dávno díky celostátním programům, jen město nedokázalo přimět ředitele škol a školek, aby do nich potřebné děti přihlásili," sdělil předseda zastupitelského klubu Liberce otevřeného lidem Jindřich Felcman (Zelení).

Balíček proti drahotě v maximální variantě představoval náklady ve výši necelých 19 milionů korun, reálně by šlo spíše o polovinu této sumy. "Cílená pomoc, kterou jsme navrhli, je přesně to, co doporučují odborníci. Relativně málo peněz pro dobře vybrané cílové skupiny znamená víc než drahé plošné programy. Koalice ve vedení města ale neslyšela téměř na žádné argumenty," konstatuje zastupitel Josef Šedlbauer.

Nakonec tedy prošla jen malá část návrhů, většina byla odmítnuta pro údajnou finanční náročnost. Města přitom dostávají podíl z vybraných daní a jejich výběr kvůli inflaci prudce vzrostl. Liberci se tak meziročně zvýšily očekávané příjmy o 20 %, za roky 2022 a 2023 budou jeho daňové příjmy vyšší až o 600 mil. Kč. Městu samozřejmě vyrostly i náklady, hlavně na energie, ale stále na současné situaci významně vydělává. "V případě odměn politiků zareagovala koalice Starostů, ANO, ODS a Pirátů na současnou inflaci mnohem razantněji. Odhlasovala si totiž zároveň zdvojnásobení počtu placených náměstků a skokový nárůst odměn ve výborech a komisích, což zvedlo výdaje na tyto odměny o pět milionů ročně," upozornil J. Felcman.