Naše práce

V lednu 2021 rozbouřil veřejnou diskuzi v Liberci záměr libereckého náměstka J. Šolce (tehdy Starostové pro LK, dnes ANO) na povodňový park u Wintrovy ulice. Kvůli této stavbě za 109 mil. Kč mělo být zlikvidováno 67 zahrádek, byť byl jeho význam pro eliminaci povodňových rizik minimální. Nyní se ukázalo, že jde od začátku jen o megalomanskou iluzi....

V roce 2011 tehdejší náměstek Jiří Šolc prosadil prodej budovy prvního stupně ZŠ Švermova. Město dostalo 11 milionů korun. V této budově bylo deset učeben, každá s plochou 66-73 m2, tělocvična o velikosti 77 m2, relaxační místnost 66 m2, kabinety, sborovna a sociální zařízení. Dnes je v této budově ubytovna.

Náměstek Jiří Janďourek za Starosty pro Liberecký kraj předložil na únorové zastupitelstvo Liberce memorandum o vybudování kompostárny v Chotyni ve spolupráci mezi městem Liberec a firmami Mateo Solutions a Kobra Údlice. Předmětem memoranda je společný postup při vybudování kompostárny pro zpracování až 50 000 t biologicky rozložitelných odpadů na...

Když před dvěma lety vysvětloval hejtman Půta (SLK) smysl převodu zoo a botanické zahrady od města Liberec na Liberecký kraj výměnou za domovy pro seniory ve Vratislavicích a Františkově, uvedl: "Starat se o seniory je zase na druhou stranu úlohou zejména městských samospráv."[1] Nyní dohodl s Hrádkem nad Nisou převod nově připraveného domova...

Na posledním libereckém zastupitelstvu byl projednáván opozicí připravený balíček proti drahotě. Soubor jednoduchých opatření, které měli pomoci nejchudším zvládnout probíhající krizi s drahými energiemi a vysokou inflací. Vedení Liberce si nicméně zvládlo v reakci na inflaci skokově zvednout své odměny.

Opoziční zastupitelé za Liberec otevřený lidem předložili na program listopadového zastupitelstva Balíček proti drahotě. Ten obsahoval soubor opatření, jejichž cílem bylo poskytnout bezprostřední a rychlou pomoc lidem nejvíce postižených inflací a drahými energiemi pro zimu 2022/2023. Koalice odmítla materiál projednat s tím, že byl předložen na...