Opozici se podařilo prosadit podmínku dohody mezi občany Pilínkova a městem v kauze nové továrny

16.12.2022

Investor nové továrny v Pilínkově zde chce umístit 17 metrů vysokou halu blízko rodinných domů. Narazil ale na regulativy nového územního plánu. A také na odpor občanů Pilínkova. Složitou situaci neřídí nový náměstek pro územní plánování, Adam Lenert (ANO), zrovna srozumitelně.

Občané Pilínkova namítali na jednání zastupitelstva mnoho výhrad proti plánované stavbě. Stavba překračuje svým půdorysem koeficient zastavěnosti pozemku a svými 17 metry i regulaci výšky zástavby. Investor, společnost Hengst Filtration, tak požaduje změnu územního plánu. Ten byl přitom vydán teprve nedávno - v únoru tohoto roku. Náměstek Adam Lenert tomuto požadavku vyhověl a návrh na změnu územního plánu předložil zastupitelstvu ke schválení.

"Tak trochu se začíná od konce. Aniž by bylo dosaženo dohody s občany Pilínkova, rozjíždí se proces pořízení změny územního plánu. Přitom jak náměstek Lenert, tak zastupitelé za Starosty deklarují, že změnu územního plánu nechtějí vydat, pokud nebude dohody s občany dosaženo. Zaměstnávat v této situaci úředníky administrováním změny územního plánu působí tak docela zbytečně," vysvětluje Jindřich Felcman, zastupitel za Liberec otevřený lidem/Zelené.

Proces pořízení změny územního plánu se tak schválením návrhu rozjede, proběhne oficiální veřejné projednání, občané do něj budou posílat námitky, dotčené orgány stanoviska. Úředníci budou muset vše vypořádat, a nakonec se může ukázat, že celá tato práce bude k ničemu, protože nedojde k dohodě města, investora a obyvatel Pilínkova. Tedy pokud svá slova o nezbytnosti dohody myslel náměstek Lenert skutečně vážně.

"Navrhli jsme tak do usnesení zastupitelstva doplnit podmínku vyžadující uzavření dohody obyvateli Pilínkova, než bude změna územního plánu vydána. Po dohodě s ostatními zastupiteli se usnesení upravilo, dohoda bude muset být uzavřena s Osadním výborem Pilínkova. To považujeme za pevnou záruku pro Pilínkovské, že nebudou ze strany města opomenuti. Takový závazek místním je v libereckých podmínkách přelomový a ukazuje občanům, že mohou uspět i s požadavky, ve kterých byli dříve válcováni." popisuje průběh jednání zastupitelstva Jaromír Baxa.