TMR na nových sjezdovkách trvá, memorandu navzdory

19.07.2022

V červnu schválili koaliční zastupitelé za Starosty, ODS a ANO zahájení procesu pořízení změny územního plánu. Jejím cílem by měly být dvě zbrusu nové sjezdovky na Ještědu. Opozice hlasování zpochybnila, protože budování nových sjezdovek je v rozporu s uzavřeným memorandem JEŠTĚDÉLE.

Obr.: Fotka z jednání dne 19. 7. na liberecké radnici.
Obr.: Fotka z jednání dne 19. 7. na liberecké radnici.

Přesná citace z memoranda JEŠTĚDÉLE totiž zní: "TMR Ještěd deklaruje, že v rámci dokumentace se statutárním městem Liberec a dceřinou společností SML, společností Sportovní areál Ještěd, týkající se záměrů modernizace skiareálu Ještěd, bude tyto plánované investice v rozsahu v budoucnu udělených povolení realizovat, nicméně se zavazuje tento rozvoj omezit na stávající areál."[1]

Předmětem jednání tak bylo především, jak si tuto dohodu vykládat. "Jak se ukázalo, všechny subjekty, které se jednání s TMR o Nové Skalce účastnily, měly jasno. Areál se bude rozvíjet jen ve stávající výseči mezi lanovkou na Ještěd a lanovkou Skalka. Tak výstupy dohody pochopili zástupci Jizersko-ještědského horského spolku, zástupci Městských lesů Liberec, zástupci spolků Čmelák i Rodiče za klima. Jediný, kdo uplatnil kreativní výklad této dohody, byla právě společnost TMR. Její zástupci tvrdili, že dvě 60 metrů široké nové sjezdovky nacházející se mimo danou výseč, definované omezení nepřekračují," popisuje průběh jednání Jaromír Baxa, lídr kandidátky Liberec otevřený lidem.

Jaromír Baxa pokračuje v tom, co by z dané situace mělo pro město vyplývat: "Aleš Kočí z Jizersko-ještědského horského spolku to na jednání řekl jasně: "Areál byl od začátku vyjednávání vymezen mezi lanovkami. Kdo tvrdí, že to tak nebylo, tak lže." Zástupci TMR tak v daném případě lžou a k mému překvapení se k jejich výkladu přidal i primátor Zámečník. Podle mého názoru to ale zásadně vypovídá o důvěryhodnosti TMR jako partnera. Zastupitelé by proto při jednání s TMR měli být obzvlášť obezřetní."

Přítomní opoziční zastupitelé, kteří budou v podzimních komunálních volbách kandidovat za uskupení Liberec otevřený lidem, Jaromír Baxa, Jindřich Felcman, Zuzana Kocumová a Václav Smrkovský, tak na jednání sdělili zástupcům TMR své jednoznačné stanovisko v dané věci:

"TMR obhajuje svůj záměr na rozšiřování areálu tím, že je potřeba doplnit modré a široké sjezdovky pro rodiny s dětmi. Tyto modré sjezdovky ale v areálu jsou, a to na Pláních. Jenže poslední zimu nebyly tyto sjezdovky celou dobu v provozu. Proč? Protože na Ještědu není dost vody na zasněžování a s přírodním sněhem už se v této době nedá na Ještědu moc počítat," popisuje hlavní východiska Jindřich Felcman.

Na základě těchto východisek tak Zuzana Kocumová vyjmenovává, jaké zásahy považuje na Ještědu za smysluplné: "Aby nemusel areál čerpat na zasněžování pitnou vodu, dává smysl doplnění retenčních nádrží - pokud se tedy prokáže, že to neohrozí vodní režim a stabilitu lesů na ještědského hřbetu. Pak lze považovat za rozumné, aby se dílčím průsekem zlepšilo propojení Plání a Skalky. Tím se zajistí komfortní užívání areálu všemi výkonnostními skupinami, budou zde optimálně propojené černé, červené i široké modré sjezdovky. To je tak akorát, přitom nebude nutné nijak razantně do lesních porostů už zasahovat."


[1] https://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta-liberec/clenove-zastupitelstva/ing-jaroslav-zamecnik-csc/aktuality-zamecnik/provozovatel-skiarealu-jested-podepsal-mestem-ekologickou-dohodu.html