Postavíme pro Liberečany 1000 levných bytů

Zahájíme intenzivní výstavbu bytů a řadových rodinných domů na městských pozemcích. Byty a rodinné domy nabídneme k pronájmu i prodeji Liberečanům. Tím vytvoříme tlak na snížení cen bytů i u soukromých developerů. 

Ilustrační foto: Nature systems

Podrobný plán

Okamžitě zahájíme projektovou přípravu výstavby bytových domů či řadových rodinných domů na pozemcích města. Máme podrobně prověřené podmínky pro výstavbu u 15 lokalit. Jejich celková kapacita je bezmála 2000 bytů. Vedle toho máme zmapovaných dalších 7 lokalit, jejichž využití je možné proměnit změnou územního plánu. Jejich možná kapacita je dalších cca 1000 bytů a rodinných domů.

Zajistíme externí financování výstavby formou účelových úvěrů. Ekonomika bytových projektů bude nastavena tak, aby byly pro město výdělečné.

Město ale nebude muset splácet předražené pozemky. Nájem či prodejní cenu bytů a domů tak může nastavit nižší, než je nyní na trhu. Tím zvýší konkurenční tlak na soukromé developery a pronajímatele, kteří budou muset s cenami dolů.

Za posledních 20 let se v Liberci stavělo cca 260 bytů ročně. Z toho představuje menší polovina byty v rodinných domech, tedy byty stavěné zpravidla individuálními stavebníky. Pokud by město Liberec stavělo cca 50 bytů ročně, stalo by se tak dominantním developerem na území města. Po dobu příštích 20 let by mohlo tudíž významně určovat ceny bydlení ve městě. 

Vyznačení jednotlivých lokalit vhodných pro rozvoj obytné výstavby včetně odhadu maximální kapacity.

Co jsme už udělali?

Zmapovali jsme potenciál pro výstavbu všech větších pozemků ve vlastnictví města - kompletní analýza zde.

Zabránili jsme nevýhodné spolupráci s developerem při výstavbě na městských pozemcích v ulici Tálínská. Podrobně popsáno zde.

Na základě naší kritiky byl zpracován nový znalecký posudek při směně pozemků města na Kunratické se společností Syner. Nový posudek zlepšil finanční podmínky pro město o 3 miliony Kč. Podrobný popis kauzy zde.

Připravujeme studentský workshop, jehož výsledkem budou ideové návrhy na zástavbu vybraných tří městských pozemků. Bude aktualizováno.

V období 2014-2018 jsme ve vedení města připravili projekty na rekonstrukci 6 městských domů, ve kterých mělo vzniknout 57 sociálních bytů. Pro tyto projekty jsme připravili dotace z EU. Taktéž pro největší bytový projekt Na Žižkově jsme vyjednali dotační program s dostatečnou alokací. Podrobně zde.


Jak si vedlo současné vedení města?

Koalice Starostů, ANO a ODS zahájilo pouze jeden nový bytový projekt, a to soubor sociálních bytů u ulice[VL1] Na Žižkově v Rochlicích pro celkem 49 bytů. Využívá pro to evropský dotační program, jehož konkrétní podmínky jsme vyjednali v období 2014-2018, kdy jsme na městě vedli rezort rozvoje a dotací.

Současné vedení dále navázalo na naši práci z let 2014-2018, když dokončilo rekonstrukce bytových domů na sociální byty. Bohužel ze šesti připravených projektů včetně schválených dotací dotáhlo rekonstrukci jen u 4 z nich. Podrobně zde.

Jinak byla bytová politika města v období 2018-2022 zcela pasivní, výstavba se ponechává v rukou soukromých developerů. Průměrná cena bytů v Liberci se tak v rozmezí let 2018-21 zvýšila o 65 %!


Garant tématu: Jindřich Felcman

38 let, právník, doktor v oboru urbanismus a územní plánování, živí se pořizováním a zpracováním územních plánů a konzultacemi v oblasti veřejného stavebního práva. Zastupitel města Liberec, člen jeho výboru pro územní plánování a dopravu.

"Bydlení v Liberci se zdražuje a jediným funkčním receptem všude ve světě je výstavba městských bytů. Bez toho budou mít naše děti jen malou šanci si bydlení ve městě za rozumné peníze zajistit. Na radnici proto musí být skuteční odborníci, kteří budou schopní připravit levnou a kvalitní výstavbu tak, že skutečně zatlačí ceny bytů dolů, a to na celém území města."