Peníze férově: tam, kde lidé skutečně žijí

Liberec se skládá ze 33 čtvrtí. Polovina z nás bydlí na sídlištích, tisíce dalších ve čtvrtích, které si dodnes zachovaly vesnický charakter. Radnice ale zaměřuje svou pozornost skoro jen na centrum a tam se také koncentrují největší investice.

Tenhle přístup není fér. Díky němu vypadá naše město na mnoha místech zanedbaně. Ve svém okolí máme málo dětských hřišť, málo dostupných sportovišť. A o to, co máme, se město nestará dobře.

Důvody současného stavu jsou dva:

1) Na veřejnou zeleň, parky, hřiště a údržbu různých plácků dáváme celé roky málo peněz.

Například na rok 2022 plánovala koalice pod vedením primátora Zámečníka na obnovy hřišť pouhé 2 miliony korun - pro celé město. Tahle částka ale stačí sotva na jedno kvalitně udělané hřiště, na nic velkorysého to není. Pro srovnání - jen prolézací hrad ve Vratislavickém lesoparku přišel v roce 2020 na víc jak 3 miliony.

Podobný nepoměr panuje v penězích na údržbu, které stagnují. Bez zvýšení peněz na zeleň, úklid a veřejná prostranství obecně se upraveného a uklizeného města nedočkáme.

2) Peníze nejsou rozdělovány férově mezi jednotlivé části města.

Na radnici nikdo nehlídá, jestli jsou peníze na zeleň, hřiště nebo na opravy silnic a chodníků rozdělovány spravedlivě, např. podle počtu obyvatel. Při přípravě projektů se dnes radnice primárně soustředí na velké projekty v centru, na ostatní čtvrti, kde bydlí většina obyvatel, se zapomíná. Některé připravované projekty přitom ani obyvatelům v centru kvalitnější prostředí nepřinesou, ať jde o velkolepý plán obnovy areálu LVT nebo plán na likvidaci zahrádek ve Wintrově ulici. Ani jeden z projektů nepřinese víc odpočinkových ploch nebo pěknější veřejná prostranství lidem, co bydlí v Hvězdné, Matoušově, Oldřichově nebo třeba na Perštýně.

Náš plán

  1. Zvýšíme výdaje na údržbu veřejné zeleně a na investice minimálně na dvojnásobek. V Liberci nejsou obyvatelé dvou kategorií, kvalitní veřejná prostranství si zaslouží všichni.

  2. Změníme priority při přípravě projektů. Každá čtvrť potřebuje místa k setkávání, kvalitní veřejnou zeleň a dostupná hřiště.

  3. Férový podíl na dotacích z EU. Peníze na veřejný prostor, které má Liberec k dispozici z fondů EU, přerozdělíme tak, aby pomohly po celém městě.

  4. Daně mají zůstat tam, kde se vyberou. To se týká především daně z nemovitosti. Proto se zavazujeme, že co na této dani vybereme v té které části města, tam i zůstane.

Co jsme už udělali

  • Navrhli jsme změnit rozdělení EU dotací na veřejný prostor pro jednotlivé části města podle počtu obyvatel. Současný návrh (viz zde) předpokládá, že se peníze z kapitoly veřejný prostor utratí jen v centru - a ve Vratislavicích.

  • Zmapovali jsme, kolik na zeleň dává Liberec a kolik dávají jinde. Díky tomu víme, co a jak změnit.

Jak si vedlo současné vedení města?

  • Nejvíc hlasů v minulých volbách získal Lukáš Pohanka se slibem, že se bude starat o veřejná prostranství tak, jako se stará o Vratislavice. Jenže za celé 4 roky nepředložil jediný návrh, který by se Vratislavic netýkal a který by pomohl jiným částem Liberce.

  • V roce 2018 dával Liberec na údržbu veřejné zeleně 42 milionů, k tomu další peníze na opravy a investice. Během dalších let tato částka stagnovala, teprve v roce 2022 se vrátila na úroveň roku 2018. Jenže od té doby je všechno dražší, takže se za ni pořídí mnohem míň.

  • Předložený návrh čerpání evropských dotací v dalších osmi letech úplně zapomněl na projekty veřejných prostranství mimo centrum a Vratislavice.

  • Chybí plány na revitalizace sídlišť.


Garant tématu: Jaromír Baxa

40 let, profesí ekonom, učitel a vědec, působí na Univerzitě Karlově.

Baví mě se studenty zkoušet nové a kreativní způsoby výuky a objevovat nové věci. Jsem ženatý, s manželkou Marií máme dceru Markétku. Když mi zbývá volný čas, trochu běhám a fotím.

V zastupitelstvu Liberce jsem od roku 2010, krátkou dobu jsem byl náměstkem primátora. Za tu dobu jsem měl možnost dokonale poznat fungování radnice a pochopit, proč se spoustu věcí nepodařilo zlepšit ani jednomu z pěti primátorů, které jsem zažil.

Podařilo se mi zastavit výprodej městského majetku, rozkrýt řadu nevýhodných smluv z minulosti, s kolegy jsme pomohli otevřít radnici lidem. Mnoho věcí, které dnes bereme jako samozřejmé, např. videozáznamy ze zastupitelstev nebo veřejné materiály z jednání rady města, jsou výsledkem naší práce.

Hodně lidem jsem pomohl řešit problémy s radnicí, ať šlo o zahrádkáře, stížnosti na stavební úřad, nebo třeba rozbité silnice. Poslední dobou jsem se hlavně snažil vyjednávat na zastupitelstvu společná řešení nebo kompromisy mezi jednotlivými zastupitelskými kluby.

Kandiduji na primátora, protože chci Liberec jako město, kde žijí spokojení lidé, kteří na své město mohou být hrdí. Díky dlouholeté práci vím, co zlepšit, aby se naše město pohnulo dopředu.