Zajistíme Liberečanům razantní úspory za energie

Založíme městskou elektrárnu. Na veřejné budovy umístíme fotovoltaické panely a vyzveme soukromé majitele domů, aby se do projektu také zapojili. Vyrobenou elektřinu chytrým systémem dodáme odběratelům v Liberci za výhodné ceny.

Podrobný plán

Městská elektrárna představuje propojený systém nových decentralizovaných zdrojů energie, především ve formě střešních fotovoltaických panelů. Většina energie se využije přímo v místě výroby, přebytky budou mít k dispozici za férovou cenu i ostatní Liberečané, případně s teplárnou vyjednáme možnost používat je na ohřev teplé užitkové vody. Veškerou vyrobenou energii efektivně využijeme!


V první fázi se zaměříme na městské veřejné budovy, jako jsou například úřady, školy, budovy městských organizací atd. Ve druhé fázi se budou moci připojit majitelé a obyvatelé bytových a rodinných domů na území Liberce. Počítáme také s možností zapojení soukromých investorů, kteří budou moci díky městské elektrárně zajímavě zhodnotit své finanční prostředky. Zároveň tím umožní instalaci výrobny energie i na objekty, jejichž majitelé nemají dostatek vlastních prostředků.

Díky Modernizačnímu fondu, programu Nová zelená úsporám a OPŽP (Operační program Životní prostředí) bude v následujícím volebním období k dispozici bezprecedentní množství dotačních prostředků. Ty chceme čerpat v maximální možné míře.

Souběžně chceme vybudovat bioplynovou stanici - vyrobený plyn využijeme pro autobusy MHD a udržíme tak cenu dopravy nízko! 

Jaké budou přínosy tohoto projektu pro Liberečany?

Díky fotovoltaickým elektrárnám získají účastníci přístup k levnější energii.

Majitelům soukromých domů poskytne městská elektrárna veškerý servis při projektové přípravě a vyřízení dotační žádosti. Koordinovaný přístup při rozvoji decentralizovaných zdrojů zároveň zlepší pozici při jednání s distributorem elektrické energie.

Obnovitelné zdroje energie snižují znečištění ovzduší přímo v Liberci.

Díky velkému množství výroben bude mít energetické společenství lepší vyjednávací pozici s dodavateli materiálu a instalačními firmami. To znamená lepší ceny, vysokou kvalitu použitých komponent a nadprůměrně dlouhou záruku bezvadné funkčnosti.

Energetické společenství umožní čerpat výhody i obyvatelům, kteří nevlastní budovu vhodnou pro instalaci výrobny nebo nemají dostatek finančních prostředků. Princip je jednoduchý. Ti, kteří nemají vhodnou střechu, mohou do projektu vložit peníze. Tyto peníze se použijí na instalaci panelů na vhodné střechy těch, kterým zase dostatek peněz schází.

Co jsme už udělali?

Se Zelenými zastupiteli města Mannheim jsme zahájili jednání o odkupu české divize společnosti MVV Energie. Ta vlastní libereckou teplárnu a spalovnu, které je vhodné do projektu městské elektrárny zapojit.

Primátora Zámečníka jsme opakovaně vyzvali, aby ve věci odkupu MVV Energie s jejím vlastníkem jednal (písemně např. zde). Po opakovaných urgencích se opravdu začal primátor tímto tématem zabývat.

Podrobně jsme prostudovali strategii společnosti Pražské společenství obnovitelné energie, tedy totožný projekt, který postupně rozvíjí hlavní město Praha.

Jak si vedlo současné vedení města?

V Liberci jsou tisíce střech vhodných pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Solární panely ale nyní naleznete jen na zlomku z nich, navíc vždy jen díky soukromé iniciativě majitelů. Současné vedení města za poslední 4 roky nepřipravilo jediný projekt pro umístění panelů ani na svých vlastních objektech. To změníme!


Garant tématu: Ing. Jan Stárek

40 let, ekonom, člen finančního výboru města Liberec. Dlouhodobě se věnuje problematice úspor energie.

"Zvyšující se náklady na energie jsou velkou výzvou nejen pro městský rozpočet, ale téměř pro každého občana Liberce. Jako prioritu proto vidím co nejrychlejší výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách městských i soukromých objektů, zateplování budov a investice do úspornějšího veřejného osvětlení."