Kdo opraví bazén? Reakce na článek náměstka Židka.

30.09.2023

/Zveřejněno v libereckém zpravodaji, září 2023/

V červnovém vydání zpravodaje komentoval náměstek Petr Židek (ODS) můj krok, kdy jsem nepodpořil zadávací dokumentaci na stavebního dodavatele opravy bazénu. Vysvětlím zde stručně můj postoj.

Zadávací dokumentace slouží k výběru stavební firmy, která získá zakázku na opravu bazénu. Její náklady jsou vypočtené na více než miliardu. Dokumentace obsahuje podmínky, které musí stavební firmy splnit, aby byly jejich cenové nabídky vůbec posuzovány. Jakožto člen komise pro veřejné zakázky jsem měl za úkol zadávací dokumentaci předloženou náměstkem Židkem zkontrolovat.

Nebyla to vůbec jednoduchá práce. Předložená dokumentace totiž obsahovala hodně podivné podmínky. Především to byl požadavek na referenční zakázky – tedy stavby, které v minulosti už stavební firmy provedly. Jedna z nich zněla, cit.:

"alespoň 2 významné stavební práce, jejichž součástí byla výstavba plaveckého bazénu dle standardů mezinárodní plavecké federace (FINA), kde bylo provedeno měření délkových rozměrů plaveckých drah a uhlopříček bazénů dle standardů FINA nezávislou autorizovanou geodetickou kanceláří nebo geodetem"

To znělo jako velmi specificky definovaná reference. Bazénů pro plavecké závody se v ČR nestaví či neupravuje tolik. Takto specificky provedené měření není běžné. Ptal jsem se – no dobře, chápu, že takto provedené měření u libereckého bazénu chceme. Nechť je to součástí požadavku na provedení stavby. Ale požadovat to jako referenci? Dvakrát za posledních 10 let? Bude vůbec nějaká stavební firma schopná takové reference doložit?

Město mi na moje dotazy odpovědělo, že běžné to údajně je. A odkázalo na 6 staveb z posledních let. Zjistil jsem, že čtyři z nich prováděla společnost Metrostav, popř. její dceřinná společnost Metrostav DIZ. Ta nyní za skupinu Metrostav vystupuje ve veřejných zakázkách, protože mateřská společnost Metrostav, a.s., má od soudu kvůli korupci zákaz se veřejných zakázek účastnit. Velmi české řešení tohoto problému, mimochodem.

Provedl jsem si analýzu všech veřejných zakázek na opravy či novostavby bazénů za posledních 15 let. Ten seznam jsem si vyžádal od náměstka Židka. Vedle Metrostavu by hypoteticky mohla předmětnou podmínku na referenci splnit již jen jedna další stavební firma, společnost STRABAG. Žádná další!

Na základě mojí kritiky souhlasil náměstek Židek s vyškrtnutím předmětné podmínky ze zadávací dokumentace. Co mu v tu chvíli zbývalo..? Jenže moje důvěra v celý proces byla narušena. Bylo zjevné, že město si u největší stavební akce neudělalo řádný průzkum trhu. Byly zde velmi důvodné pochybnosti, že zadávací dokumentace se šila na míru firmě Metrostav, která zde na Liberecku ostatně získává v posledních letech většinu zakázek (nový pavilon krajské nemocnice, rekonstrukce Uranu, parkovací dům u krajského úřadu apod.).

Moje důsledná opoziční práce naštěstí tomu nejhoršímu zabránila. Věřím, že právě kvůli mojí kritice se nakonec do výběrového řízení přihlásí více firem, bude se opravdu soutěžit a město tak ušetří desítky milionů. Mou důvěru ovšem náměstek Židek ztratil. U miliardové zakázky zkrátka na drobné chyby z nepozornosti nevěřím. Proto jsem hlasoval proti.