Opozice pomohla zahrádkářům z Františkova a Janova Dolu

27.09.2023

Nový územní plán zahrnul dvě zahrádkářské kolonie do ploch veřejných prostranství. Pro jejich majitele to znamenalo nemožnost jakkoliv své zahrádky udržovat, nahradit oplocení, rekonstruovat své zahradní chatky. Na základě podnětu opozice bude pořízena změna územního plánu, která navrhne citlivější řešení.

V první vlně podnětů na změny nového Územního plánu Liberce byly obsaženy i žádosti zahrádkářů na vyjmutí jejich zahrádek z ploch pro veřejná prostranství. Tyto žádosti byly navrženy na zamítnutí. Na základě argumentace opozičních členů výboru pro územní plánování a zastupitelů za Liberec otevřený lidem bylo dosaženo obratu.

"Namítali jsme, že takové zrušení zahrádek je vůči lidem velmi necitlivé. Lze pochopit, že územní plán na zahrádkách tlumí výstavbu. Je nevhodné, aby v nich lidé stavěli rodinné domy. Ale jejich zrušení je příliš silný zásah do práv vlastníků zahrádek," vysvětluje Simona Zlatníková, členka výboru pro územní plánování.

Doplňuje jí zastupitel Jindřich Felcman: "Pro zřízení veřejného prostranství namísto zahrádek by město muselo přistoupit k výkupu pozemků. Bez toho je takové řešení územního plánu iluzorní. Nicméně je jasné, že město nikdy nebude tak ambiciózní a bohaté, aby stovkám majitelů takto postižených zahrádek nabídlo odkup za férové ceny. V tom případě bylo nespravedlivé je územním plánem tak silně omezovat."

Nyní byl tak předložen podnět na novou změnu územního plánu Z10, kde budou tyto případy opětovně prověřeny. Včetně konkrétních žádostí, které byly původně navrženy k zamítnutí.

"Zahrádkaření na území města považujeme obecně za prospěšnou aktivitu. Lidem z bytových domů umožňuje rekreaci na čerstvém vzduchu, zahrádky zlepšují biodiverzitu a mikroklima města. S vedením města tak projednávám zřízení nových zahrádkových kolonií, tak jak jsem lidem sliboval už před volbami. Město má ode mě vytipované lokality, je na radnici, aby se dohodli s vlastníky pozemků a vyčlenili na to potřebné peníze," uzavírá J. Felcman.

Simona Zlatníková, členka výboru pro územní plánování, 

Jindřich Felcman, Zelení, předseda zastupitelského klubu Liberec otevřený lidem