Důstojná a dostupná MHD

Zavedeme okružní linky, ulevíme přetíženým autobusům i terminálu Fügnerova. Výhodný roční kupón bude možné pořídit na splátky.


Podrobný plán

Chceme město, ve kterém je bezpečné a příjemné se pohybovat venku. Jednou z podmínek je dobře fungující hromadná doprava. Tak dobře, že ji začnou využívat i ti, kteří dnes jezdí většinou autem. A ti, kteří MHD již využívají, se nebudou mačkat v přeplněných autobusech nebo tramvajích. Cestování MHD by měla být pohoda, nikoliv stres. Aby tomu tak bylo, je potřeba prosadit několik změn.

  1. Pro většinu cest je nutné jet do centra na terminál Fügnerova a zde přestoupit na jiný spoj. Cesta třeba z Ruprechtic do Pavlovic nebo z Vesce do Hanychova trvá téměř stejně jako když půjdete pěšky. Taková nepohodlnost MHD nahání lidi do aut. To chceme změnit zlepšením přestupních vazeb a zavedením okružních linek, které spojí především sousedící sídliště a obchodní centra. Zrychlíme tím pohyb veřejnou dopravou pro všechny, kteří nemíří do centra města.
  2. Terminál Fügnerova je přetížený, jeho kapacita nebyla projektována na současnou dopravní zátěž. Nejsilnější dojem z Fügnerovy je: příliš mnoho dopravy, příliš mnoho lidí, nedostatek zeleně a bezpečných míst třeba pro rodiče s dětmi. Odvedením části provozu MHD mimo centrum terminál odlehčíme. Zkrácení intervalů spojů a úprava jízdních řádů tak, aby na sebe spoje navazovaly, zase zajistí, že se na Fügnerově nebude shlukovat tolik lidí najednou. Spolu s architekty, s dopravním podnikem a s lidmi, kteří terminál používají, pak připravíme projekt na zlidštění terminálu a jeho okolí.
  3. Zejména ve špičkách je na některých linkách stále nepřijatelná situace. Při covidových uzávěrách došlo k osekání spojů MHD a jejich počty se nevrátily ani na původní úroveň. Dopravní podnik od nás dostane jasné zadání - zajistit, aby i cestování ve špičkách mělo svoji kulturu a každý, kdo o to má zájem, se do autobusu nebo tramvaje také bez problémů dostane.
  4. V Liberci je drahé jednorázové jízdné a levné předplatné, hlavně roční jízdenka za 3650 korun. Ta je skutečně výhodná, ale zároveň je to poměrně vysoký jednorázový výdaj. Zvlášť, když je potřeba pro rodinu koupit více ročních kupónů. Paradoxně si tak ti chudší nejvíc kupují dražší měsíční nebo úplně nejdražší jednorázové jízdenky. Chceme, aby na výhodné roční jízdné dosáhlo co nejvíc lidí. Zajistíme možnost nákupu ročního kupónu na čtvrtletní nebo pololetní splátky.

Co jsme už udělali?

V předchozím volebním období, kdy jsme byli ve vedení města, jsme prosadili roční kupón za 3650 Kč. V tomto volebním období jsme navrhli a s vedením města domluvili zavedení zvýhodněného tarifu pro lidi, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Kvůli cenám energií a bydlení roste počet obyvatel, kteří na tento příspěvek mají nárok. Kromě seniorů jde hlavně o rodiče s dětmi a lidi s nízkou mzdou, kteří dostupnou dopravu potřebují.

Jak si vedlo současné vedení města?

Došlo ke zvýšení ceny základních jízdenek. Roční jízdné se podařilo udržet na úrovni, prosazené ještě Změnou pro Liberec. Celkově stav MHD pro současné vedení města nebyl prioritou, které by věnovali víc než jen minimální pozornost.


Garant tématu: Josef Šedlbauer

53 let, na Technické univerzitě v Liberci vede katedru chemie. Za nouzového stavu pomohl rozjet výrobu filtračních materiálů pro Českou republiku. Předseda správní rady Společnosti pro Jizerské hory. Zastavil letitou korupci manažerů a politiků v dopravním podniku. V Libereckém kraji prosadil podporu projektů na zadržování vody v krajině.

Veřejná doprava se může zlepšovat, když o ní rozhodují ti, kdo ji znají. Víme, jaké jsou slabiny a potenciál dopravního podniku, máme zkušenosti z provozu MHD, inspirujeme se dobrou praxí z evropských měst. A ještě jedna důležitá věc: bez naší práce by byl dopravní podnik pravděpodobně stále ovládán organizovanou korupcí.