Kandidáti a kandidátky

Jaromír Baxa

Ekonom, vysokoškolský učitel a vědecký pracovník Univerzity Karlovy, zastupitel Liberce


Zuzana Kocumová

Sportovkyně, reprezentantka ČR ve Spartan Race, zastupitelka Liberce.


Josef Šedlbauer

Vedoucí Katedry chemie FP TUL, zastupitel Liberce, předseda finančního výboru, člen dozorčí rady Dopravního podniku.

Anna Kšírová

Lékařka, zakladatelka iniciativy Rodiče za klima Liberec, členka Rady pro klima.


Jan Stárek

Ekonom, člen finančního výboru města Liberec. Dlouhodobě se věnuje problematice úspor energie.

Simona Kousalová Zlatníková

Vzděláním a soukromou projekční praxí vodohospodář, profesí technický dozor v energetice, členka Dozorčí rady TSML.

Jindřich Felcman

Právník, doktor v oboru urbanismus a územní plánování. Zastupitel města Liberec, člen výboru pro územní plánování a dopravu.

Radka Benešová

Učitelka anglického jazyka na ZŠ, členka školského výboru. 


Jindřich Gubiš

Technolog, předseda Spolku za estetiku veřejného prostoru. Zastupitel města Liberec a člen Výboru pro kulturu a cestovní ruch. Předseda Osadního výboru Jeřáb - za nádražím.