Jindřich Gubiš

36 let, technolog, předseda Spolku za estetiku veřejného prostoru. Zastupitel města Liberec a člen Výboru pro kulturu a cestovní ruch. Předseda Osadního výboru Jeřáb - za nádražím.

Zkvalitňování veřejných prostranství našeho města, podpora lokálních aktivit v jednotlivých čtvrtích a víceleté granty pro kulturní aktéry. To jsou moje témata.