Anna Kšírová

38 let, lékařka - anestezioložka, zakladatelka iniciativy Rodiče za klima Liberec

V posledních letech se vedle medicíny věnuji také ochraně klimatu. Spoluzaložila jsem iniciativu Rodiče za klima Liberec, se kterou se nám povedlo prosadit několik důležitých kroků. Ty pomůžou ochránit Liberečáky před dopady stále větších extrémů počasí, jako je sucho, vlny veder nebo bleskové povodně. Pomůžou i našim peněženkám, třeba prostřednictvím šetření spotřeby energií, plynu a vody v budovách města.

Jako lékařka vidím dopady ničení životního prostředí i ve své práci. Každý extrém vede k vyšší nemocnosti a úmrtnosti, celosvětově pak i k tak nešťastným událostem, jako jsou pandemie. A to nechci - Liberečané si zaslouží být zdraví! Vždyť je to nejdůležitější věc v životě.

Jako zastupitelka chci pracovat na tom, aby byl Liberec odolné město, které pomáhá chránit zdraví svých obyvatel.