Jindřich Felcman

38 let, právník, doktor v oboru urbanismus a územní plánování, živí se pořizováním a zpracováním územních plánů a konzultacemi v oblasti veřejného stavebního práva. Zastupitel města Liberec, člen výboru pro územní plánování a dopravu.

Bydlení v Liberci se zdražuje a jediným funkčním receptem všude ve světě je výstavba městských bytů. Bez toho budou mít naše děti jen malou šanci si bydlení ve městě za rozumné peníze zajistit. Na městě musí být skuteční odborníci, kteří budou umět připravit levnou a kvalitní výstavbu tak, že skutečně zatlačí ceny bytů dolů, a to na celém území města.