Radka Benešová

45 let, učitelka anglického jazyka na ZŠ. Vystudovala anglickou a portugalskou filologii na filozofické fakultě, pracovala na portugalské ambasádě v Praze a dlouhá léta se věnovala překladatelství. Po několika letech lektorské činnosti v soukromé sféře propadla kouzlu učitelského povolání. Členka výboru pro vzdělávání.

Jádrem mého zájmu je moderní vzdělávání pro rychle se měnící dobu. Zatímco ministerstvo připravuje revoluční revize vzdělávacích programů, město jako zřizovatel musí poskytnout co nejlepší zázemí a materiální zabezpečení a současně pomoci s psychologickou a sociální podporou. Celé společnosti se vyplatí, když každé dítě objeví svoje silné stránky a celoživotní lásku k učení.