Simona Kousalová Zlatníková

35 let, vzděláním a soukromou projekční praxí vodohospodář, profesí technický dozor v energetice. Od roku 2021 členka Dozorčí rady TSML.

Cestou budoucnosti je decentralizace energetiky a odklon od stávajících fosilních zdrojů, za které dnes platíme obrovské finanční částky ruskému agresorovi na nepředvídatelném trhu a v budoucnu zaplatíme i špatným stavem životního prostředí. 

Cílem je vyrábět šetrně energii v místě spotřeby, ať již instalací fotovoltaik, nebo výstabou kombinované bioplynové stanice s městskou kompostárnou na bioodpad, kde může vzniknout kogenerační jednotka pro výrobu elektřiny a tepla, nebo plnící stanice CNG pro autobusy MHD, což výrazně zlevní jejich provoz.