Naše práce

Nový územní plán zahrnul dvě zahrádkářské kolonie do ploch veřejných prostranství. Pro jejich majitele to znamenalo nemožnost jakkoliv své zahrádky udržovat, nahradit oplocení, rekonstruovat své zahradní chatky. Na základě podnětu opozice bude pořízena změna územního plánu, která navrhne citlivější řešení.

Na čtvrteční jednání zastupitelstva města je opozičním zastupitelem, Jindřichem Felcmanem, předložen návrh na zajištění příspěvku Libereckého kraje určeného pro novou přístavbu Domova seniorů Františkov. Příslušná náměstkyně pro sociální oblast, Martina Teplá, jej považuje za nadbytečný.

Pětileté trápení s přípravou rekonstrukce libereckého bazénu se blíží svému rozuzlení. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout o kompletní přestavbě s náklady přesahujícími 1 miliardu Kč. Půjde o nejdražší rekonstrukci bazénu v historii ČR. Paradoxně proběhne v jednom z nejzadluženějších českých měst. Není to náhoda.

V článku je zveřejněna prezentace připravená zastupitelem Jindřichem Felcmanem k záměru prodeje městského pozemku v Pavlovicích. Prodej má být schválen na žádost developera, který chce městský pozemek využít pro výstavbu 10 podlažního domu.

Celá kauza rušení poštovních poboček je pokřivená nefunkčním modelem české veřejné správy. Ten neumí efektivně řešit střety mezi zájmy samospráv a zájmy celorepublikovými. V současném systému se stávají klíčovými figurami starostové 6 500 českých obcí, kteří velmi často příliš upřednostňují lokální zájmy nad funkčností celku.

Liberečané tady vyšli hodně zkrátka: občané Jablonce dostanou o polovinu peněz více, obyvatelé Vratislavic dokonce dvakrát tolik. Tak dopadla příprava projektů do největšího balíku evropských dotací pro Liberec a okolní obce (ITI). Největší město oblasti, Liberec, tahá za kratší stranu provazu kvůli zoufale nezvládnuté přípravě vlastních projektů.

V lednu 2021 rozbouřil veřejnou diskuzi v Liberci záměr libereckého náměstka J. Šolce (tehdy Starostové pro LK, dnes ANO) na povodňový park u Wintrovy ulice. Kvůli této stavbě za 109 mil. Kč mělo být zlikvidováno 67 zahrádek, byť byl jeho význam pro eliminaci povodňových rizik minimální. Nyní se ukázalo, že jde od začátku jen o megalomanskou iluzi....

V roce 2011 tehdejší náměstek Jiří Šolc prosadil prodej budovy prvního stupně ZŠ Švermova. Město dostalo 11 milionů korun. V této budově bylo deset učeben, každá s plochou 66-73 m2, tělocvična o velikosti 77 m2, relaxační místnost 66 m2, kabinety, sborovna a sociální zařízení. Dnes je v této budově ubytovna.

Náměstek Jiří Janďourek za Starosty pro Liberecký kraj předložil na únorové zastupitelstvo Liberce memorandum o vybudování kompostárny v Chotyni ve spolupráci mezi městem Liberec a firmami Mateo Solutions a Kobra Údlice. Předmětem memoranda je společný postup při vybudování kompostárny pro zpracování až 50 000 t biologicky rozložitelných odpadů na...