Protahování tendru na bazén je důsledek chyb náměstka Židka

07.12.2023

Rada města Liberec rozhodla o další úpravě zadávací dokumentace a prodloužení lhůty na podání nabídek v tendru na opravu bazénu. Stalo se tak na základě námitek k diskriminačním požadavkům na kvalifikaci bazénového technologa. Tyto námitky byly ale uplatněny poprvé už v srpnu, náměstek Židek je až doposud odmítal.

Požadavky na kvalifikaci personálu stavební firmy byly uchazeči ve výběrovém řízení napadány od samotného počátku. Nejvíce byly uplatňovány námitky vůči požadavkům na osoby odpovídající za bazénovou technologii, a to hned 5 námitek uplatněných mezi 23. srpnem a 17. říjnem.[1] Servítky si nebral např. podatel dotazu č. 10, když požadavky hodnotil takto:

"Zadavatelem uvedená kombinace požadavků na technologa a zároveň dodavatele tobogánů (navíc tolik specifické, jako je realizace tobogánu s nástupem a dojezdem uvnitř bazénové haly a částí tobogánu vně budovy) je absurdní a diskriminační, kterou plní pouze omezený počet dodavatelů (ne-li jediný)."

"Už v září jsem upozorňoval v komisi pro veřejné zakázky, že jsou zde velice závažné pochybnosti ohledně toho, jak byly kvalifikační požadavky nastaveny. Ze strany náměstka Židka (ODS) jsem byl odbýván. Na konci září jsem se svými podněty vystoupil i na jednání zastupitelstva. Následně, až v říjnu, konečně zareagovala Rada města a zadávací podmínky upravila," vysvětluje Jindřich Felcman, opoziční zastupitel za Zelené / LOL.

Na základě úpravy z října byla lhůta prodloužena do prosince. Nyní dochází k další úpravě požadavků na bazénového technologa, neboť bylo ze strany Rady města zjevně shledáno, že provedená úprava nebyla dostatečná. Škrtají se tak další požadavky na bazénového technologa a lhůta se prodlužuje do 6. února. J. Felcman vysvětluje příčiny enormního zdržení:

"Celé toto zdržení má jedinou příčinu. Zadávací dokumentace na opravu bazénu byla náměstkem Židkem připravována naprosto netransparentně. Za celou dobu jsem od něj nedostal jasnou odpověď, kdo konkrétně velmi specifické kvalifikační požadavky formuloval, zda byly použity jako vzor nějaké jiné zadávací dokumentace, zda byl proveden průzkum trhu, ve kterém se možnosti stavebních firem ověřili. Nyní už zjevně došla trpělivost i Židkovým kolegům z Rady města. Námitky, které od srpna Židek zamítal, jsou tak nyní akceptovány."

[1] Jednalo se o dotazy vypořádané ve VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 – Znění dotazu č. 7, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 – Znění dotazu č. 34, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 – Znění dotazu č. 35, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9 – Znění dotazu č. 5, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10 – Znění dotazu č. 1 a 16 – uplatněny od 23. 8. do 17. 10. 2023, vše dostupné zde: https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1787.html