Výzva k odstoupení primátora Zámečníka

22.04.2024

Reakce vedení města na aktuální korupční kauzu je naprosto nedostatečná. U všech rozhodnutí, který zkorumpovaný ex-náměstek Židek ve vedení města manipuloval, mu asistovali jeho koaliční partneři. Zamést celou záležitost pod koberec jakožto selhání jednotlivce tak není na místě. Primátor Zámečník má za aktuální krizi přímou politickou odpovědnost a měl by z ní vyvodit důsledky.

Příprava opravy bazénu ve formě velké miliardové rekonstrukce. Směna pozemků města se Synerem. Poskytnutí bezprecedentní covidové podpory dceřiné společnosti Syneru spravující liberecký Sportpark. Zdržování developerských projektů konkurujících záměrům Syneru. O tom všem se mluví v souvislosti s korupční kauzou ex-náměstka Petra Židka. Všechny tyto záležitosti pomáhal zařídit Petr Židek za úplatu od šéfa Syneru, Petra Syrovátka.

"Všechna rozhodnutí zvýhodňující společnost Syner nemohl Petr Židek dělat sám. Byl jen jeden člen z celkem jedenáctičlenné rady. Je alibismus ostatních koaličních stran, když se veškerou vinu snaží nyní shodit pouze na něj," komentuje aktuální události předseda zastupitelského klubu Liberec otevřený lidem, Jindřich Felcman.

Právě opoziční klub Liberce otevřeného lidem všechny zmíněné kauzy jako jediný opakovaně kritizoval a zpochybňoval. Zástupci koalice ale na tuto kritiku nedbali.

Zuzana Kocumová doplňuje: "Pověst liberecké ODS, Petra Židka a jejich vazby na společnost Syner byly v Liberci dlouhé roky všeobecně známou věcí. Je tak těžko pochopitelné, že primátor Zámečník Petra Židka i přesto dvakrát přizval do koalice. Byť ty čtyři hlasy ODS v široké koalici z roku 2018, ani z roku 2022, pro zajištění většiny nepotřeboval. V roce 2022 mu pak dal dokonce na starost největší stavební zakázku v novodobých dějinách města, miliardovou opravu libereckého bazénu."

Dle zastupitelů za Liberec otevřený lidem tak musí primátor Zámečník z této situace vyvodit osobní odpovědnost.

"Primátor Zámečník buď při tvorbě koalice projevil poslušnost místním zákulisním hráčům, nebo naivitu a hloupost. Oboje představuje zásadní politické selhání. Toto selhání je navíc zesíleno současným postupem, kdy není schopný na aktuální krizi adekvátně reagovat," doplňuje Felcman.

Jeho kolega z klubu LOL, Josef Šedlbauer, ho doplňuje: "Primátor nyní vyjadřuje překvapení, do médií sděluje, jak je šokovaný. Ovšem prozatím neprovedl jediné konkrétní opatření, neformuloval jediný konkrétní návrh, který by mohl důvěru lidí ve férové fungování radnice navrátit."

Za zastupitelský klub Liberce otevřený lidem k tomu jmenuje konkrétní návrhy, které měly být primátorem Zámečníkem ihned provedeny:

1) Okamžité ukončení spolupráce s právní firmou a odbornými znalci ve věci výběrového řízení na stavebního dodavatele opravy bazénu. Z dostupných informací vyplývá, že tyto osoby byly Petrem Židkem najaty na základě pokynů od Petra Syrovátka.

2) Okamžitý zákaz zadávání zakázek na technický dozor staveb úředníky či členy rady města na přímo, i u zakázek malého rozsahu. Nastavení procesu, kdy budou tyto zakázky zadávány náhodným výběrem. Z dostupných informací totiž vyplývá, že osoby vykonávající technický dozor postupovaly v součinnosti se stavebními firmami a schvalovaly jim vymyšlené vícepráce.

3) Okamžité prověření všech kroků týkajících se přípravy developerského projektu na území bývalé Textilany. Odstavení od funkce všech osob, které Petrovi Židkovi ať už na radnici či v dopravním podniku pomáhaly zdržovat tento developerský projekt.

4) Okamžité zahájení projektování městských bytových domů na Papíráku, případně na dalších městských pozemcích (např. ul. Tálínská). Tím jednoznačně ukázat developerům napojeným na místní politiky, že město bude kartelizaci trhu s bydlením aktivně čelit vlastní výstavbou.

5) Okamžitá příprava vnitřní směrnice, která zamezí prodej pozemků města do rukou společností s anonymními vlastníky. A to v reakci na pochybný prodej pozemku v blízkosti Masarykovy ulice společnosti utajeně navázané na společnost Syner.

Podrobný popis korupčních kauz, ve kterých má i primátor Zámečník přímou odpovědnost zde: https://www.liberecotevrenylidem.cz/l/jak-obnovit-duveryhodnost-vedeni-mesta/