Jak obnovit důvěryhodnost vedení města?

15.04.2024

Ze známých informací z vyšetřování na liberecké radnici plyne, že Syner prostřednictvím Petra Židka ovlivňoval rozhodování liberecké radnice v nejdůležitějších a nejnákladnějších rozhodnutích, a to minimálně po dobu minulých pěti let. Je to pravděpodobně Syner, kdo může za průtahy a prodražení rekonstrukce Uranu, kdo rozhodl, že se liberecký bazén nebude rekonstruovat, ale bourat, kdo ovlivňoval rozhodování ve strategické směně pozemků na Kunratické a kdo přispívá k tomu, že pozemky po Textilaně stále vypadají jak po bombardování, navzdory jejich poloze v centru města.

"Proti návrhům na směnu pozemků na Kunratické, na předraženou rekonstrukci bazénu nebo na podivné okolnosti veřejné zakázky na rekonstrukci Uranu v minulosti soustavně poukazovali jen opoziční zastupitelé z klubu Liberec otevřený lidem. Byl to především Jindřich Felcman, který rozebral nesmyslnost znaleckého posudku ceny pozemků na Kunratické nebo diskriminační kritéria v zadávací dokumentaci rekonstrukce bazénu,"zdůrazňuje Jaromír Baxa, který vedl kandidátku Liberec otevřený lidem v minulých volbách.

"Jedinou možností, jak obnovit důvěryhodnost liberecké radnice, vidím v tom, že SLK, ANO a Piráti vypoví koaliční smlouvu ODS a přizvou do vedení města nás,"říká Jindřich Felcman a vysvětluje: "Jen odvolání Petra Židka nic neřeší. Je potřeba přizvat do vedení města ty, kteří na rizika všech zmíněných rozhodnutí upozorňovali. To je jediný skutečný důkaz, že vedení koaličních stran myslí svůj rozchod s nekalými praktikami na radnici vážně."

Vybraná rozhodnutí města, ve kterých policie podezírá Petra Židka z manipulací na pokyn šéfa Syneru, Petra Syrovátka:

Směna pozemků Syneru a města – Kunratická a Papírák

Petr Židek na radě města prosadil materiál, dle kterého Syner smění svoje pozemky na Papíráku za pozemky města na Kunratické. Syner si tím zajistil scelení celé rozvojové lokality pro nové sídliště. Jindřich Felcman kritizoval podmínky směny, dosáhl nového posudku, který byl o 3 mil. Kč pro město výhodnější. Nový posudek vytvořil prostor pro ještě mnohem výhodnější podmínky směny, vedlejší pozemek kupoval Syner jen pár měsíců dříve za cenu o 1000 Kč/m2 vyšší. Vedení města ale nebylo ochotné se Synerem dále a důsledně jednat.

Zpomalování bytové výstavby ve městě – ochrana projektu Syneru na Kunratické před konkurencí

Petr Židek aktivně na radě města vystupoval proti konkurenčnímu developerskému projektu v areálu bývalé Textilany, zdržoval jej nejen jako radní, ale i jako předseda dozorčí rady libereckého dopravního podniku. S ním muselo být dohodnuto přeložení tramvajové tratě. To vše za účelem ochrany developerského projektu Syneru na Kunratické. Právě propojení developerů a místních politiků popsal jako hlavní příčinu drahé ceny bytů ve svém videu jen pár dní před policejním zásahem Jindřich Felcman. Výstavba obecních bytů za účelem zvýšení konkurenčního tlaku na developery byla zásadní programový bod kandidátky Liberec otevřený lidem.

Příspěvek SFM 10 mil. Kč jakožto covidová kompenzace

Petr Židek na radě města prosadil příspěvek 10 mil. Kč společnosti Sport Facility Management (SFM), dceřinou společnost Syneru, která má ve správě Sport Park Liberec. Tehdejší zastupitel za Změnu Jan Korytář to komentoval ve světle aktuálních událostí přiléhavě: "39 zastupitelů se v době koronakrize sejde jenom proto, aby přednostně schválili peníze pro nejbohatší firmu v regionu? Tohle se může stát jenom v Liberci." Zuzana Kocumová k tomu dodala: "Syner, potažmo SFM, není dobročinný podnik. Když vykazují zisk, jde to za nimi. Když jsou ve ztrátě, přicházejí za městem, které jim areál pronajímá. Našim organizacím pomáhat nebudeme a místo toho převezmeme rizika soukromé firmy? Pochopila bych to, kdyby na tom Liberec byl dobře, ale za této situace těžko." Nebylo to nic platné, podpora byla koaličními zastupiteli schválena.

Prodej pozemku společnosti s anonymními vlastníky

Mají si firmy z daňových rájů stavět parkoviště v nejkrásnější části města? Na to se ptali opoziční zastupitelé, když se hned po volbách 2022 rozhodovalo o prodeji pozemku kousek od Masarykovy ulice. Teď už se ví, že anonymní firma byla majetkově propojena se společností Syner a prodej na radě města protlačil Petr Židek. Jeho koaliční partneři na varování opozice nedbali.

Rekonstrukce Uranu vs. nákup S-toweru

Ze strany Petra Židka bylo aktivně prověřováno a projednáváno, zda by město nemělo nakoupit nyní poloprázdnou kancelářskou budovu S-tower ve vlastnictví společnosti Syner. Teď už je jasné, že na přímý pokyn šéfa Syneru. Za tím účelem dokázal několikrát zpochybnit rozhodování kolem rekonstrukce úřednické budovy Uranu. Právě namísto Uranu měli začít úředníci využívat S-tower. Byť vykazoval projekt rekonstrukce Uranu mnoho pochyb, opozice cítila, odkud vítr fouká. Raději tak projekt podpořila a byla tak rozhodující silou proti hlasu koaličních zastupitelů za ODS a Židkem zviklaných zastupitelů ANO. Na svou stranu dokázal Petr Židek dostat i tajemníka magistrátu.

Prodlužování nájmu v S-toweru

Když už nevyšel nákup S-toweru, Petr Židek ovlivňoval na pokyn Petra Syrovátka kroky města týkající pronájmu náhradních prostor v této budově. Podařilo se mu tak zkomplikovat výběrové řízení na stavebního dodavatele nesmyslnými požadavky týkajícími se likvidace azbestu. Zároveň se mu málem podařilo nechat radou města schválit nájemní smlouvu na nesmyslně dlouhou dobu, zdaleka překračující předpokládanou dobu rekonstrukce. Až na upozornění opozice došlo k úpravě smlouvy.

Velká rekonstrukce bazénu

Petr Židek na pokyn Syrovátka celou dobu tlačil velkou rekonstrukci, a to za účelem, aby se mohly zakázky účastnit jen velké firmy. Syrovátko taktéž vybíral administrátory veřejné zakázky na stavbu, zasahoval do podmínek zadávací dokumentace. Opoziční zastupitelé přitom celou dobu při přípravě projektu rekonstrukce upozorňovali na to, že zde nejsou dostatečné důvody pro tak rozsáhlou rekonstrukci, že je možné bazén pouze postupně opravovat. Koalice tyto argumenty odmítala. Když už celá věc dospěla do výběrového řízení na stavebního dodavatele, Jindřich Felcman alespoň dosáhl proškrtání podmínek v zadávací dokumentaci. Navzdory tlaku peněz ze Syneru tak napomohl tomu, že se o tuto stavbu skutečně soutěžilo a dosáhlo se o 300 mil. Kč nižší nabídkové ceny oproti ceně předpokládané.