Stěhování úředníků: Chyceni při činu

17.06.2021

Velký obrat v záměru stěhování úředníků z budovy Uranu provedl primátor Zámečník. Zatímco ještě před dvěma týdny mluvil o pronájmu na 5 let, pod tlakem opozice nakonec radní schválili stěhování jen na dva roky.

Údiv vyvolal záměr dlouholetého stěhování úředníků z budovy Uranu, když bylo už v tu dobu zřejmé, že rekonstrukce bude trvat cca 8 měsíců. V oficiální tiskové zprávě města se nejasně psalo následující:

"S firmou, která dostane od radních víc hlasů, město uzavře smlouvu pravděpodobně na pět let s opcí na dalších pět roků. Vyloučit nelze ani další jiné varianty délky pronájmu."[1]

Důvěru v chystaný záměr nevzbuzovalo ani rozpačité a nervózní vystupování primátora a tajemníka Martina Čecha na tiskové konferenci 2. června, kde na dotazy novinářů ohledně důvodů pro tak dlouhý pronájem zazněly jen chaotické a nejasné odpovědi.[2] Vysvětlení pětiletého pronájmu se ze strany města neustále měnilo - komplikace při stěhování (proto rezerva 4 roky?), cenové nabídky pronajímatelů zvýhodňující delší pronájem (a opravený Uran zůstane prázdný?), tajemník Čech se při následné debatě na Facebooku vyjádřil tak, že poukazoval na chystané (a nijak nekonkretizované) navýšení počtu úředníků odboru sociální péče:

Z toho důvodu zaslal Jindřich Felcman, opoziční zastupitel města za Zelené/Změnu pro Liberec primátorovi minulý týden požadavek na podrobné vysvětlení chystané transakce. V reakci na to vedení město uspořádalo seminář, na kterém primátor přislíbil, že pronájem se bude uzavírat jen na dva roky. Delší pronájem se bude vyjednávat jen pro registr vozidel, který skutečně přijde přeměnou přízemí Uranu na zázemí autobusového nádraží o své zázemí na trvalo.

"Z celého příběhu nelze nenabýt dojmu, že celou tu pochybnou transakci Starostové a spol. prostě zkusili a doufali, že si toho nikdo nevšimne. Až když kolem toho začal být humbuk, od dlouhodobého pronájmu ustoupili. Přestože se rekonstrukce Uranu chystá už roky, scénář stěhování nebyl ze strany vedení města prezentován jednoznačně a promyšleně. V nejasné komunikaci se tak vedení město pravděpodobně snažilo skrýt své skutečné záměry - vyvést veřejné peníze zase ve větším objemu ven z liberecké pokladny," glosuje záležitost J. Felcman.

Město si chtělo pronajmout cca 1500 m2, ceny se přitom pohybovaly kolem 2000 Kč/m2/rok. Tři roky zbytečného pronájmu se tak rovná zhruba 9 mil. Kč. Pokud se odečte 500 m2 pro registr vozidel, je to 6 mil. Kč.

"Nicméně i zde zůstává určitá pochybnost. Pokud vyjde v platnost nově schválený stavební zákon, bude to znamenat přesun cca 100 úředníků stavebního úřadu, památkové péče či ochrany přírody ven z magistrátu do nově zřízeného centrálního stavebního úřadu. Hrozí tedy, že se bude pronajímat prostor pro registr řidičů mimo magistrát, zatímco na samotném magistrátu budou prázdné kanceláře. Uvažování o dlouhodobém pronájmu bylo od počátku naprosto nesmyslné," doplňuje opoziční kolega J. Šedlbauer.

J. Felcman uzavírá: "Často musím poslouchat reakce lidí, že jako opozice umíme jen kritizovat. Však ale ano, to je naše hlavní role. A v tomto případě naše důsledná kontrola projednávaných materiálů a aktivní kritika vedla k tomu, že město nevyhodí cca 6 až 9 mil. Kč oknem. Faktem ale zůstává, že tohle chytání zlodějíčka za ruku je třeba hodnotit jako velmi nedůstojné."

[1] https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/uredniky-magistratu-ceka-presun.html

[2] https://www.facebook.com/274857742719738/videos/248119437115172 (hlavně od cca 10. minuty)