Deset věcí, které se nám povedly

12.07.2022

V zastupitelstvu pracujeme jako opozice. I v této situaci a navzdory bezradnosti a rozhádanosti vedení města se nám dařilo zlepšovat Liberec. Toto je výběr úspěchů v posledních třech letech, za kterými stojí lidé z Liberec otevřený lidem.

1) Spolupracovali jsme v kauze družstevních bytů se všemi aktéry a naše zapojení bylo rozhodujícím faktorem pro řešení ve prospěch družstevníků.

2) Ušetřili jsme městu 3 miliony při směně pozemků se Synerem. Odborným rozebráním podmínek a jejich zlepšením ve prospěch Liberce jsme napravovali špatnou práci vedení města i v dalších případech. 

3) Dohodli jsme omezení průjezdu kamionů na max. 70 denně jako kompromis při napojení nové průmyslové zóny na ulici Švermova. Obyvatelé Františkova mají alespoň jistotu, že nová továrna Švermovku zcela kamiony nezahltí. Pomohli jsme pro Františkov dále vyjednat, že peníze od investora továrny budou využity na úpravy ulice Švermova. Do budoucna prosazujeme napojení průmyslové zóny kolem letiště a úplné odvedení kamionů z Františkova.

4) Zastavili jsme likvidaci 67 zahrádek u Nisy v ulici Winterova. Vedení města jsme předložili oponentní posudek, který dokazuje, že plánovaný povodňový park je z pohledu ochrany před povodněmi neefektivní. Projekt byl prozatím odložen. Naopak jsme prosadili zpracování pravidel pro zadržování dešťové vody na místě, kde spadne. Tyto postupy budou využívány při všech zásazích ve městě jako nejúčinnější opatření proti bleskovým povodním i proti suchu.

5) Dosáhli jsme zkrácení nevýhodného pronájmu náhradních prostorů pro úředníky kvůli rekonstrukci Uranu, město ušetří 6 milionů Kč.

6) Prosadili jsme slevy na MHD pro lidi v sociální tísni. Očekáváme, že toto opatření pomůže především lidem s nižšími příjmy, kteří MHD potřebují kvůli dopravě do zaměstnání a zároveň na ně dopadají rostoucí ceny energií a bydlení.

7) Kácení stromů na pozemcích města je s předstihem označovány informačními cedulemi, a to přímo na dotčených stromech. Lidé tak mají možnost zjistit důvody kácení ještě před tím, než nastoupí dělníci s pilami. Díky tomu Technické služby více zvažují, zda se situace nedá řešit jinak, např. ošetřením stromů.

8) Dojednali jsme dohodu na přepracování projektu tramvajové trati do Rochlice a tím zachránili pokračování v přípravách tohoto záměru. Navzdory zcela zpackanému postupu Starostů, kteří nechali dopravní podnik 3 roky projektovat nesmyslnou trať plnou tunelů, mostů a demolic, kterou pak sami odmítli. 

9) Zabránili jsme nevýhodné privatizaci městských pozemků v Tálínské ulici. Tyto pozemky jsou vhodné pro výstavbu až stovky městských bytů.

10) Ochránili jsme životní podmínky obyvatel Liberce prosazením sady doprovodných opatření k vydanému územnímu plánu. Cílem opatření je např. ochrana Františkova před hrozícím nárůstem dopravy či lepší informování obyvatel města o plánovaných záměrech továren a dalších velkých znečišťovatelů.