Dopravní napojení zóny Ostašov dopadlo kompromisem, zároveň jde trochu o promarněnou příležitost

19.05.2021

Po dlouhých a opakovaných jednání mezi městem a Osadním výborem Františkov bylo dosaženo kompromisního řešení ve věci dopravního napojení nové průmyslové zóny připravované v areálu bývalé slévárny Ostašov. Dopravní zátěž by neměla přesáhnout 70 cest kamionů po ulici Švermova denně, což bude smluvně zajištěno.

"Revitalizaci areálu bývalé slévárny Ostašov sledujeme už od května 2019, kdy byly zveřejněny první informace. Od začátku pozitivně hodnotíme záměr obnovy staré průmyslové plochy, na druhou stranu ale i upozorňujeme, že dopravní napojení takto velké zóny přes obytnou čtvrť Františkov je urbanisticky velmi nevhodné," popisuje začátek celého příběhu Jindřich Felcman, zastupitel města Liberec za Zelené.

Po roce, v květnu 2020, kdy se začaly dostávat ven nové materiály k dopravnímu napojení zóny, založil J. Felcman na Facebooku veřejnou skupinu.[1] Toto propojení obyvatel Františkova napomohlo vzniku Osadního výboru Františkova. Žádost o jeho zřízení přitom ležela na libereckém magistrátu už od září 2019. Až po urgenci na jednání zastupitelstva v květnu 2020 byl Osadní výbor Františkov najednou městem schválen. Tlak na město a investora pak obyvatelé Františkova navýšili, když v lednu 2021 v rámci zjišťovacího řízení EIA k záměru revitalizace zóny uplatnili připomínku s cca 100 podpisy.

"Náměstek Šolc od začátku tvrdil, že obavy o velkém počtu kamionů jsou nadnesené. Těžko se ale těmto obavám divit, když se o velmi vysoké zátěži psalo dokonce i v dopravním posouzení objednaným samotným investorem a zpracovaným známou projekční společností Valbek. V tabulce objektivně odvozených hodnot je uvedena horní mez až 495 nákladních vozidel denně. Tuto hodnotu ale autoři studie následně razantně snížili s lapidárním odůvodněním, cit. "Intenzity nákladních vozidel jsou pak uvažovány v hodnotách 50 % dolní meze, když je zohledněn podíl manipulačních ploch a existence železniční vlečky,"" vysvětluje J. Felcman. A dodává: "V areálu se přitom předpokládá hala prakticky od plotu k plotě a využití vlečky není nijak garantováno. Protože doposud nikdo neví, co se v areálu bude skutečně dělat. Ještě nyní jsou zveřejněny na realitních webech inzeráty nabízející prostory v zóně k pronájmu. Komukoliv."[2]

Obr.: Výstřižek z dokumentu „INDUSTRIAL PARK LIBEREC. DOPRAVNÍ STUDIE. Doprava generovaná záměrem. Dopad záměru na okolní dopravní síť“ (zadavatel: PERISINALE a.s., zpracovatel: Valbek s.r.o., datum: 04/2020).
Obr.: Výstřižek z dokumentu „INDUSTRIAL PARK LIBEREC. DOPRAVNÍ STUDIE. Doprava generovaná záměrem. Dopad záměru na okolní dopravní síť“ (zadavatel: PERISINALE a.s., zpracovatel: Valbek s.r.o., datum: 04/2020).

Nevyužitá příležitost

Nakonec tedy vedení města přistoupilo k tomu, že v rámci dodatků ke smlouvě s investorem bude uzavřen smluvní závazek na max. 70 jízd kamionů z areálu po ulici Švermova denně. Vyšší počet kamionů bude sankcionován smluvní pokutou.

"Oproti stavu před rokem, kdy tu byly jen mlhavé sliby, že vše bude dobré, tu máme namísto toho smluvní záruku. To je jistě dílčí úspěch a obyvatelům Františkova to dává určitou jistotu, že nové továrny v této zóně zásadně nezhorší jejich obytné podmínky. Náměstkovi Šolcovi tak nakonec patří za konstruktivní jednání v této záležitosti poděkování. Na druhou stranu je třeba dodat, že investice do průmyslové zóny v řádech stamilionů mohla být ve spolupráci s městem využita k udržitelnějšímu řešení. A to k realizaci dopravního napojení kolem letiště, které by mohlo zároveň odvést dopravu z areálu Kovošrotu a dalších továren v okolí. Ulice Švermova by si takové odlehčení bezpochyby zasloužila. Bylo by dobré, kdyby začal Liberec souběžně s rozvojem komerčních záměrů řešit i ohromné deficity na veřejné infrastruktuře, které město má," uzavírá J. Felcman.


[1] https://www.facebook.com/groups/231941434743387

[2] https://www.sklady.cz/pronajem-skladu-liberec-ostasov-liberec-okres-liberec-12500m2-01702-1954?fbclid=IwAR0H-kidzJwHy_v6uk1YlQCjJbFQyRLA6Ffa_6VL7iTNOq-jjKEkGPp7y-c