Vysoká hra libereckých Starostů

26.01.2019

Nové vedení Liberce definitivně vyslovilo svůj záměr zahodit připravovaný projekt autobusového nádraží s parkovacím domem. Jejich potřeba odmítnout vše, co připravovalo vedení předchozí, tak povede ke ztrátě více než 100 mil. Kč dotací z evropských fondů.

Obr.: Vizualizace připraveného projektu nového terminálu s parkovacím domem od Ing. arch. Petra Stolína.
Obr.: Vizualizace připraveného projektu nového terminálu s parkovacím domem od Ing. arch. Petra Stolína.

Parkovací dům město bude, nebo nebude řešit?

Nejprve nová rada města složená ze zástupců SLK, ODS a ANO zveřejnila svůj záměr prodat pozemky pod stávajícím autobusovým nádražím Libereckému kraji. A to s odůvodněním, že terminál pro meziměstskou dopravu beztak není projekt, který by mělo řešit město Liberec. Nyní nový poradce pro primátora J. Zámečníka (SLK) pro urbanismus, Ing. arch. Jiří Janďourek, na veřejné debatě zcela otevřeně prezentoval záměr řešit nový centrální dopravní terminál na pozemcích vlakového nádraží (záznam zde od 20:30).

Bez ohledu na schizofrenii obou vyjádření je třeba podrobně se podívat na to, co všechno je tímhle postupem nové rady ohroženo. A především kvůli čemu.

Jak kraj doposud jednal se SŽDC

Jiří Janďourek představil ambiciózní vizi nového dopravního terminálu na místě nádraží propojující železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu. Záměr je to bezesporu atraktivní a v mírném zvýšení komfortu cestování má svoje opodstatnění. Tento záměr by ovšem vyžadoval rozsáhlé transakce pozemků a nemovitostí mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a městem/krajem. Tuhle vizi si rozkresluje krajská organizace KORID, která má na starost koordinaci veřejné dopravy v kraji, již dlouhá léta. Liberecký kraj nicméně se SŽDC za celou dobu nedosáhl ani té nejmenší dohody, ani jednoho společného kroku v přípravě takového projektu.

Je to do velké míry pochopitelné. SŽDC je státní moloch spravující ohromné množství pozemků pod železničními tratěmi, samotné nádražní budovy a související objekty. A hospodaří s nimi velmi uvážlivě. Primárním úkolem SŽDC je chránit své nemovitosti, aby neomezila budoucí plány na rozvoj železniční infrastruktury. K jakýmkoliv záborům jejích pozemků pro jiné účely tak dochází jen velmi zřídka.

Hodně drahý komfort

Tento velmi nejistý záměr tak nyní Starostové pro Liberec staví proti připravenému projektu nového autobusového nádraží s parkovacím domem, připravený již do podoby dokumentace pro územní rozhodnutí J. Korytářem v minulém volebním období. Na tento projekt byla také připravena dotace přes 100 mil. Kč z evropských fondů, možnost jejího čerpání tak pro zchudlou pokladnu města Liberec padne. Ztraceny budou i peníze již utracené za projektovou přípravu.

Proti sobě tu tak stojí dva projekty. Jeden reálný a projektově připravený, podpořený ohromnou dotací z EU fondů. Druhý sice vizionářský, ale z pohledu pravděpodobnosti realizace mlhavý, s minimální možností ho projednat se SŽDC a s absolutní nemožností, aby ho kdy město Liberec zaplatilo ze svého rozpočtu. To vše kvůli vzdálenosti cca 150 m, která nyní dělí stávající nádražní budovu a plánovaný autobusový terminál. Přičemž v polovině této trasy je zastávka tramvaje a městských autobusů... Vedle toho ztratí město možnost vybudovat na velmi výhodném místě kapacitní parkovací dům. A v neposlední řadě budou cestující další dlouhá léta využívat ostudné buňky, které parodují autobusové nádraží v Liberci už delší než snesitelnou dobu.

Sečteno a podtrženo - tato stopadesátimetrová zkratka a zbytnělé ego nových radních bude stát město Liberec zatraceně mnoho.

Jindřich Felcman

předseda libereckých Zelených

člen výboru Zastupitelstva města Liberec pro územní plánování a dopravu