Ve třídách ubytovna, třídy v bazénu

05.03.2023

V roce 2011 tehdejší náměstek Jiří Šolc prosadil prodej budovy prvního stupně ZŠ Švermova. Město dostalo 11 milionů korun. V této budově bylo deset učeben, každá s plochou 66-73 m2, tělocvična o velikosti 77 m2, relaxační místnost 66 m2, kabinety, sborovna a sociální zařízení. Dnes je v této budově ubytovna.

Jako zastupitelé za tehdejší kluby Změna pro Liberec a Unie pro sport a zdraví jsme proti prodeji protestovali a poukazovali na demografické trendy, ze kterých bylo už tehdy jasné, že Františkovská škola bude do budoucna potřeba celá.

Teď vedení města, se stejným náměstkem Šolcem, navrhuje vystavět nové učebny v hale školního bazénu. Má vzniknout šest tříd za 111 milionů korun. "Tyto třídy ve stísněném prostoru připomínají spíše klecový chov drůbeže než školu ve 21. století", shrnuje zastupitel za Zelené Jindřich Felcman. Jak je zřejmé z výřezu z návrhu (viz obrázek), jednotlivé třídy mají parametry jen těsně splňující minimální hygienické požadavky na prostor. Lavice a židle budou využívat takřka celou místnost. Zcela chybí zapracování soudobých trendů v oblasti architektury školských zařízení. Především prostor pro relaxaci dětí, flexibilita prostoru. Dispozice chodeb a tříd je zcela plochá a depresivní.

PODÍVEJTE SE NA INSPIRATIVNÍ A MODERNÍ PROSTORY NOVÝCH ŠKOL JINDE Z REPUBLIKY: 

Druhým zásadním problémem je již definitivní likvidace bazénu pro školní plavání i pro veřejnost. Vedení města si ve stejnou chvíli kreslí do plánu na rozvoj Sport parku Liberec velikostí úplně stejný bazén, jako ten, ze kterého se mají vybudovat na Františkově třídy. "Co víc dokládá absurditu rozhodování současného vedení. Zničí bazén, který by mohl za 50 – 80 mil. v dohledné době sloužit veřejnosti, navíc je velmi dobře přístupný i pro tisíce lidí z okolí. Místo toho máme další obrázek, kde za násobnou cenu, možná, někdy v daleké budoucnosti, má vzniknout něco stejného", kroutí hlavou zastupitelka Zuzana Kocumová.

Kocumová dále upozorňuje, že oprava bazénu na Františkově představuje jedinou adekvátní náhradní možnost plavání pro školy, sportovní kluby i veřejnost, která přichází v úvahu v případě delší odstávky velkého bazénu. "Stav Městského bazénu je tristní. Už 4 roky se mluví o tom, že je za hranicí životnosti, jsou nám předkládány jen obrázky, na opravy se v reálu, kromě akutních havárií, ani nesáhlo. Město nemá uložen ani milion na jeho opravu, která ale musí v budoucnu nastat", komentuje absurdní uvažování vedení města Zuzana Kocumová.

Proti návrhu na přestavbu bazénu na třídy se velmi silně vyslovil i osadní výbor Františkov. Na podporu opravy františkovského bazénu v minulosti proběhla petice, kterou podpořily stovky lidí.

"Uvědomujeme si, že škola na Františkově pro budoucí žáky nestačí. Řešení pánů Langra a Šolce ale považujeme za neefektivní. Proto jsme prověřili možnosti u ostatních školských zařízení a jako nejlepší řešení vidíme výstavbu nového pavilonu u ZŠ Ještědská", shrnuje zastupitel Josef Šedlbauer. V areálu školy je na nový pavilon dost prostoru, ZŠ Ještědská má v dohledné době projít rekonstrukcí, která by mohla proběhnout současně s výstavbou, a ZŠ Ještědská je dobře dopravně napojená na oblast Františkova. Škola na Františkově by tak mohla změnit svůj spád a kapacitně postačovat.

"Jen v tomto případě nás "prozřetelnost" vedení města stojí desítky milionů korun – a to k tomu nejsou připočítány další desítky až stovky milionů, které bude muset vedení města vydat za řešení plavání v Liberci, když si ty nejlevnější dveře chystají zavřít", uzavírá Kocumová.