Tři nová liberecká parkoviště – všechny v parcích!

27.06.2019

Boj proti klimatické změně v realitě liberecké politiky: Primátor Zámečník na zasedání zastupitelstva nejprve podpořil požadavky Rodičů za klima, konstatoval, že ho klimatická krize trápí a slíbil, že od příště budou mít zastupitelé vodu namísto v petflaškách ve džbánech. A následně si nechal schválit záměry na tři nová parkoviště v centru města.

VOČA park v Liberci. Bude z něj také parkoviště?
VOČA park v Liberci. Bude z něj také parkoviště?

"Jde vlastně o symbolickou ukázku toho, jaký nepřekročitelný problém představuje pro současné vedení města pochopit dramatickou proměnu světa v současnosti. Jejich ekologický cit se zastaví na třídění odpadků, ale systémové změny nechápou. Zahlcování centra města automobily tak vnímají jako danou nutnost, které je třeba jít vstříc budováním nových parkovišť", podivuje se J. Šedlbauer, zastupitel města Liberec za Zelené/Změnu pro Liberec.

Všechny tři záměry na nová parkoviště jsou přitom více než pochybná. "Vedení města např. plánuje vytvořit u Rybníčku příjemné místo s náplavkou u Nisy. Nicméně není schopné si představit, že by tím zmizelo těch pár parkovacích míst na Rybníčku, tudíž se bude vedle náplavky vymezovat nová parkovací plocha," popisuje Jindřich Felcman, zastupitel města Liberec za Zelené/Změnu pro Liberec.

Také plán na parkovací dům nad ulicí Fibichova u univerzitního areálu vede ke zničení udržovaného kusu zeleně, kde se nachází dětské hřiště a hřiště pro work-out. J. Šedlbauer, který vyučuje na Technické univerzitě Liberec, tento záměr odmítá: "Parkovací dům má sloužit návštěvníkům ZOO a studentům. Parkování u ZOO lze ale řešit pouze usměrněním návštěvníků na existující parkoviště. A vycházet vstříc studentům, kteří najíždějí do školy autem, to považuji v dnešní době za naprostý nesmysl."

Asi nejbizarnější je ale záměr záboru parku u Liebigova paláce. Jde o tzv. park VOČA, který si v nedávné době dali do kupy studenti z Parlamentu mladých, a to i za finanční podpory města. Teď je zde ale nutné dle náměstka Šolce vybudovat parkovací místa pro návštěvníky Liebigova paláce, který bude rekonstruován na komunitní centrum. "Náměstek Šolc tuto nutnost alibisticky svádí na požadavky právních předpisů. Skutečností ovšem je, že při rekonstrukci starých budov v centrech měst je naprosto běžné, že se z normových požadavků na parkovací místa udělují výjimky. Stačí pouze chtít a se státními orgány to dojednat", vysvětluje J. Felcman, odborník na veřejné stavební právo.

"Nové vedení města bohužel nedokázalo překročit svůj stín. Na podněty týkající se hlubokých ekologických problémů sice vstřícně přikyvují, ovšem při reálné správě města stále lpí na řešeních, která měla skončit v zapomnění minulého století," uzavírá J. Šedlbauer.

Jindřich Felcman, předseda libereckých Zelených, člen Výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva města Liberec, člen Zastupitelstva města Liberec

Josef Šedlbauer, předseda Zelených Libereckého kraje, člen Zastupitelstva Libereckého kraje za Změnu pro Liberecký kraj