Schválení zásad pro investory je světlým momentem tohoto volebního období

25.11.2021

Zastupitelstvo města Liberec schválilo zásady pro spolupráce s investory, které určují pravidla, dle kterých bude město vyžadovat od stavebníků příspěvky na veřejnou infrastrukturu. Jde o pozitivní krok a je vlastně trochu překvapením, že zrovna za současného vedení radnice se něco takového podařilo.

Členem pracovní skupiny k Zásadám byl i ekonom Jaromír Baxa.
Členem pracovní skupiny k Zásadám byl i ekonom Jaromír Baxa.

K vypracování těchto zásad byla zřízena pracovní skupina, ve které byla zastoupena i opozice, jmenovitě Jindřich Felcman a Jaromír Baxa ze Zelených. Zásady se nerodily lehce, k jejich konečné podobě se dospělo i z důvodu podpory právě opozice.

"Zpracování obdobného dokumentu jsem navrhoval už v roce 2019 a to v reakci na dosavadní poměrně nesystematický postup náměstka Jiřího Šolce při uzavírání plánovacích smluv se stavebníky. V té době se na mě snesla kritika o tom, jak bude takový dokument diskriminační. Nicméně rovná pravidla jsou něco, po čem i samotní developeři dlouhodobě volají. Pokud jsou tedy rovná pravidla ve městě uplatňována, ani pro developery nepředstavuje takový problém, aby se na rozvoji veřejné infrastruktury podíleli. Do této doby se zpravidla řešily nahodile jen související úpravy ulic a inženýrských sítí, nyní bude prostor i pro získávání prostředků pro potřebný rozvoj škol, školek či parků," vysvětluje Jaromír Baxa.

Jindřich Felcman vyzdvihuje přijaté řešení zásad především z pohledu přístupu k bytovým a rodinným domům. "V průběhu prací byly od některých zástupců města uplatněny připomínky, dle kterých by měly být z režimu příspěvků na infrastruktury vyjmuty developerské záměry na výstavbu souborů rodinných domů. Ty by tak byly nedůvodně zvýhodněny oproti bytovým domům, přitom jsou pro provoz města a nároků na delší síť ulic a sítí v poměru na jednoho obyvatele mnohem nevýhodnější. Jsem tak rád, že jsme dokázali členy pracovní skupiny přesvědčit, aby byly pro oba typy zástavby nastaveny stejné podmínky."

Hlavní význam zásad popisuje J. Baxa: "Přijetím těchto zásad se alespoň částečně vyrovná vztah mezi městem a soukromými investory. Do této doby soukromí investoři na svých projektech vydělávali a město pak ze svého rozpočtu platilo investice do rozvoje parků, školek hřišť apod. Nyní bude město a investor sdílet tyto náklady ve spravedlivějším poměru."

Liberec nebude se svými zásadami žádnou výjimkou. Tyto zásady mají přijatá už mnohá města, k jejich schválení se schyluje i v Praze. Pravděpodobně i to byl důvod, že k jeho schválení došlo i v Liberci, byť je jeho současné vedení obvykle v přístupu k developerům až nepřiměřeně vstřícné. Konkrétním příkladem budiž např. směna pozemků na Kunratické se společností Syner, kdy jej město přenechalo za cenu o zhruba 1000 Kč/m2 nižší, než za kolik kupoval Syner sousední pozemky od soukromého majitele.