Revitalizace slévárny v Ostašově ano, ale ne za cenu kamionů ve městě

25.04.2019

Smlouva Liberce s developerskou společností FINAPRA o výstavbě dopravního napojení bývalé slévárny v Ostašově obsahuje zásadní riziko. A to stovky kamionů projíždějících přímo středem Františkova.

Obr.: Schéma na podkladě výkresu nového územního plánu – rozdíl mezi napojením areálu dle nového územního plánu a napojením zakotveným ve smlouvě města s investorem.
Obr.: Schéma na podkladě výkresu nového územního plánu – rozdíl mezi napojením areálu dle nového územního plánu a napojením zakotveným ve smlouvě města s investorem.

Pro konkrétní představu je na místě doplnit čísla. Areál má cca 10 ha. Takto velký výrobní areál, jde-li o obvyklý areál pro lehkou výrobu ("montovnu"), může generovat dopravní zátěž 200 až 350 nákladních aut denně. Tato čísla vyplývají z oficiálního materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu "Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón" (V. Šindlerová, J. Felcman, V. Jetel, 2018, online).

Nad celou kauzou visí ale ještě další důležitý otazník. Náměstek Šolc totiž podle svých vlastních slov v tuto chvíli nemá žádné informace o tom, jaký typ provozu má být do areálu umístěn. Revitalizace areálu bývalé slévárny je rozhodně pozitivní věc, kterou by každý rozumný politik podpořil. Ovšem za situace, kdy bude areál napojen na ulici Švermova, kolem které žijí stovky lidí, není možné připustit jeho revitalizaci pro jakýkoliv typ aktivit. V tuto chvíli může za investorem stát např. záměr logistického či skladového centra. Takový záměr nejen že by vyvolal na ulici Švermova neúměrnou zátěž, ale zároveň by přinesl pouze minimum lépe kvalifikovaných pracovních míst.

Sebevědomé město by smlouvu s investorem podpořilo pouze v případě, pokud by byl investor známý, popř. by smlouva alespoň obsahovala garance výroby s vyšší přidanou hodnotou a přijatelnou dopravní zátěží. V Liberci je momentálně spíše "záporná" nezaměstnanost. Tisíce pracovníků musí továrny v průmyslových zónách shánět z dalekého okolí i zahraničí. Není důvod pro to, aby se město investorům servilně podřizovalo.

Jindřich Felcman

předseda libereckých Zelených

člen Výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva města Liberec