Přes 600 milionů z daní navíc. Budou jen vyhozené komínem?

16.12.2022

Rozpočet Liberce na rok 2023 je velmi specifický. Kvůli extrémně vysoké inflaci mají sice lidé hluboko do kapsy, veřejné rozpočty jsou ale výherci jackpotu. Na daních získá Liberec za roky 2022 a 2023 zhruba o půl miliardy navíc. 

"Inflace bezpochyby navýší i výdaje města, ale jejich struktura je jiná. Inflaci v ČR táhnou nejvíce ceny energií, bydlení, potravin a služeb. Až na energie se přitom ty ostatní, nejvíce zdražující položky, města týkají minimálně. Platy zaměstnanců se prakticky nezvyšují, u větších stavebních projektů si město vypomáhá dotacemi. "Spotřebitelský koš" města je tak výrazně odlišný od běžné domácnosti," vysvětluje Jaromír Baxa, zastupitel za uskupení Liberec otevřený lidem a předseda finančního výboru města.

Zatímco tedy domácnosti odečítají po tomto roce kvůli inflaci ze svých peněz nějakých 16 %, přes sdílené daně - tedy daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických a fyzických osob - městu příjmy o 20 % vzrostly. Co plánuje město se stamiliony navíc udělat?

Utrácení za energie bez snahy o úspory

"Vypadá to, že město se chystá tyhle peníze vyhodit komínem. Doslova. Hned 270 mil. Kč je do rozpočtu zařazeno s tím, že má pokrýt zvýšené ceny energie. Aniž by udělalo město něco pro úsporu v této oblasti a peníze z navýšených daňových příjmů se tak mohly použít skutečně ve prospěch Liberečanů," konstatuje Jaromír Baxa.

Je třeba dodat, že ceny energií se významně zvyšují již od konce roku 2021, vedení města tak už mohlo celý rok intenzivně na úsporách pracovat. Žádná významná opatření v této oblasti ale ještě realizována nebyla .

Jan Stárek, garantující v zastupitelském klubu LOL oblast energetiky, proto připravil návrh opatření na úspory energií v budovách města: "Ve většině budov města a městských organizací je prostor ke snižování spotřeby energií. Ředitelé a zaměstnanci škol, školek, divadel či dopravního podniku k tomu ale nejsou nijak motivováni - případná úspora se neprojeví v jejich rozpočtech ani v odměnách zaměstnanců. Navrhujeme proto zřídit motivační program pro úspory energie."

Podobný model je vyzkoušený už např. v Chrudimi či Litoměřicích[1]. Fond úspor energie funguje tak, aby prostředky na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie (OZE) byly dlouhodobě generovány z již realizovaných úspor energie a instalací OZE a tím omezily zátěž pro rozpočet města. Druhou funkcí fondu je motivace příspěvkových organizací města, jejich zaměstnanců a uživatelů ke snižování spotřeby energie.

"Třetina uspořených peněz je vrácena do rozpočtu města, třetina do Fondu úspor energie, ze kterého jsou financovány další úsporná opatření včetně instalace obnovitelných zdrojů energie. Zbylá třetina je vrácena zpět organizaci města, která úspor dosáhla," vysvětluje Jan Stárek, a dodává: "Jedná se o rychlé a jednoduché opatření odpovídající metodám krizového managementu.

Jindřich Felcman, zastupitel za Zelené/LOL k tématu uzavírá: "Opět se ukazuje, že na zanedbávání ekologické a udržitelné politiky doplácí nejen příroda, ale nakonec i naše peněženky. Poslední 4 roky se Starostové, ODS a ANO v čele radnice zabývaly hlavně vytvářením obrázků na všemožné krásné projekty náměstí, náplavek, pomníků apod. Na městské budovy přitom nebyli za tu dobu ale schopní instalovat jediný fotovoltaický panel. Teď se nám to vrací. Nikdo nemohl vědět, že Putin zahájí válku na Ukrajině. Ale odpovědní politici věděli, že energetická soběstačnost bude vždy výhodou a aktivně pro to něco dělali."

[1] https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-2, https://www.chrudim.eu/tz-mesto-chrudim-otestuje-fotovoltaiku-ma-prinest-energeticke-uspory/d-8809