Participativní rozpočet nemůže vynahradit nezájem města o veřejný prostor

06.08.2020

Vedení Liberce oznámilo výsledky hlasování o projektech zařazených do participativního rozpočtu. Radostná oficiální vyjádření města by neměla přehlušit skutečnost, že se v libereckém rozpočtu na úpravy veřejného prostoru fakticky vydává mnohem méně peněz než v minulosti.

"Nástroj participativního rozpočtu má bezpochyby svá pozitiva. Zapojuje občany do veřejného dění, poskytuje městu podněty a nápady na vylepšení prostředí města odspodu, přímo od lidí. Současným vedením města je ale používán tak trochu jako zástěrka faktu, že na veřejný prostor vydává mnohem méně peněz, než by bylo třeba," vysvětluje Jan Korytář, zastupitel za Změnu pro Liberec.

Jeho tvrzení lze doložit jednoznačnými čísly. První rozpočet, který současné vedení města složené ze Starostů pro Liberec, ODS a ANO, dávalo dohromady, tedy rozpočet pro rok 2020, stanovil pokles prostředků do Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru z původních 15,8 mil. Kč na pouhých 2,4 mil. Kč. Ani 5 mil. Kč určených do participativního rozpočtu tak tento razantní pokles nemůže vynahradit. Je přitom třeba zdůraznit, že tento rozpočet byl tvořen ještě před koronavirovou krizí, kdy město nemuselo řešit související pokles příjmů.

Přes participativní rozpočet přitom město řeší akce, které by mělo prostřednictvím TSML dělat naprosto automaticky a průběžně. Vybrané malé projekty tak řeší např. opravu zábradlí u skalní vyhlídky, kultivaci zeleně na Šaldově náměstí či na kruhovém objezdu u Fügnerky, nebo úpravu městské biatlonové střelnice, aby děti nemusely střílet s břichem v kaluži. "Aby se tyto vlastně banální akce provedly, museli autoři těchto podnětů trávit čas jejich sepisováním, natáčením videa, projekty - vybrané i nevybrané - byly podrobně projednávány se zaměstnanci z městské kanceláře architektury. Administrativní výlohy se tak u těchto drobných akcí nebezpečně blíží výlohám na realizaci," poukazuje na určitou absurditu nastaveného systému Jindřich Felcman, zastupitel za ZpL/Zelené.

Za předchozího vedení města pod vedením náměstkyně Karolíny Hrbkové (ZpL) se přitom rozjela systematická péče o veřejný prostor, kdy se prostředky do příslušného fondu zvýšily na 15,8 mil. Kč. Jen v případě dětských hřišť se tak provedlo za roky 2016 - 2018 26 různých rekonstrukcí či nových realizací. "Na rok 2019 bylo připraveno v oblasti dětských hřišť dalších 12 projektů, avšak většina z nich byla novým vedením města zastavena. Fanfáry kolem participativního rozpočtu tak nemohou zakrýt, že veřejný prostor se stává pod novým vedením města opět zanedbávanou položkou," uzavírá Karolína Hrbková, bývalá náměstkyně pro územní rozvoj ze Změny pro Liberec.