Parkování u ZOO je možné zařídit ke spokojenosti všech

05.09.2019

Vedení města zahájilo proces, na jehož konci by měl být parkovací dům na místě dnešního lesoparku a dětského hřiště ve Fibichově ulici. Parkování pro návštěvníky ZOO je ale možné zajistit mnohem elegantněji. Jen je potřeba uvažovat o chytrých řešeních.

Parkoviště Fibichova. Zdroj: mapy.cz
Parkoviště Fibichova. Zdroj: mapy.cz

Vedení města zahájilo proces, na jehož konci by měl být parkovací dům na místě dnešního lesoparku a dětského hřiště ve Fibichově ulici. Parkování pro návštěvníky ZOO je ale možné zajistit mnohem elegantněji. Jen je potřeba uvažovat o chytrých řešeních.

Vedení ZOO si stěžuje na problémy s parkováním návštěvníků, hlavně o prázdninách. Tehdy se stává, že auta bloudí Lidovými Sady a dlouhé minuty hledají místo, kde zaparkovat. Řešením má být stavba parkovacího domu v lesoparku vedle stávajícího parkoviště ve Fibichově ulici. Podle představ vedení města by parkovací dům měla postavit univerzita a ZOO by ho jen podle potřeby využívalo.

"Podle mých informací se univerzita jako výhradní investor do stavby parkovacího domu nehrne a má jiné možnosti jak regulovat parkování ve svém areálu. Žádné rozhodnutí ale dosud nepadlo", říká Josef Šedlbauer.

ZOO má ve správě 250 parkovacích míst ve Fibichově ulici, na točce tramvaje a v přilehlých ulicích Riegrova a Alšova. Překvapivě nemá údaje o jejich využití. Zvýšené nároky na parkování je ale možné odhadnout z analýzy počtu návštěvníků ZOO. Tento počet je velmi nerovnoměrný a nad 2000 denních návštěvníků se pohybuje cca 60 dní v roce (z toho cca 30 dnů nad 2500 návštěvníků). Jak upozorňuje J. Šedlbauer, "problém s parkováním se týká letních prázdnin a svátků a k nim přilehlých víkendů. Parkovací dům by kromě těchto zhruba 60 dní v roce a pouze na několik hodin návštěvníci ZOO nejspíš vůbec nepoužili, protože mají k dispozici pohodlnější parkování blíže ke vchodu do ZOO".

Velkou nepříjemností pro návštěvníky je, když musí jezdit po celé čtvrti a hledat místo. Nepohodlná je pro ně i větší vzdálenost mezi parkovištěm a vstupem do ZOO. Motání aut a obsazení každého volného místa pochopitelně vadí i místním. Za předchozího vedení města proto vznikl projekt, v jehož rámci byla všechna parkovací místa nejen u ZOO, ale i v některých jiných částech města, osazena čidly. Celkem je těchto čidel 1240 a poskytují v reálném čase informace o obsazenosti. Tyto informace mohou být vysílány na informačních tabulích, které byly také z iniciativy předchozího vedení Liberce po městě instalovány, a budou dostupné i prostřednictvím mobilní aplikace. Řidiči tak budou mít naváděcí systém, který jim bez zbytečných průtahů a nervozity umožní zamířit rovnou tam, kde zaparkují. Aby byl systém plně funkční, bude ještě potřeba parkoviště na točce tramvaje vybavit závorou, což je investice v řádu statisíců korun.

Naváděcí systém umožní co nejlépe využít existující kapacitu parkování v místě a když parkovací místa nestačí, nasměruje řidiče do parkovacích domů Plaza nebo Forum. Existuje ale i možnost přímého zvýšení počtu parkovacích míst v bezprostřední blízkosti ZOO. Opět za předchozího vedení města vznikla studie, která navrhuje zřízení 78 parkovacích míst na obou stranách příjezdové cesty k Lesnímu amfiteátru. V územním plánu i v realitě je tato cesta dostatečně široká, městské lesy ji využívají ke skladování dřeva. Parkovací místa na tomto místě by byla vždy dočasná, na letní měsíce, s jednoduchým perkovým povrchem. Investice minimální a při doplnění závory na příjezdové cestě je možné i tato parkovací místa zařadit do naváděcího systému. Po většinu roku mohou prostor dále využívat městské lesy, těžba dřeva se nakonec provádí především v zimě.

"Navržené řešení má samé výhody. Je laciné, za zlomek ceny parkovacího domu a totéž platí pro provozní náklady. Je pohodlné pro návštěvníky, kteří nebudou nervózně kroužit kolem ZOO a budou mít další parkovací kapacitu blízko vchodu. A je okamžité, protože potřebné stavební úpravy je možné zvládnout do příští sezóny a ZOO nemusí čekat mnoho let na změnu územního plánu v lesoparku Fibichova a na to, kde se vezmou peníze na parkovací dům. Je to chytré řešení a taková Liberec potřebuje. Uvidíme, jak se s touto výzvou současné vedení města vyrovná", shrnuje Šedlbauer.