Nelze se starat jen o centrum

16.09.2022

Seznam projektů do dalšího programového období, ze kterého může Liberec čerpat přes miliardu dotačních peněz, ukázal na dlouhodobý problém. Zcela se zapomíná na sídliště a okrajové čtvrti města.

ITI - tahle tajemná zkratka bude město Liberec provázet dalších 6 let. Znamená "integrované územní investice", konkrétně balík dotací seskupený a určený pro širší liberecký region - města Liberec, Jablonec nad Nisou a okolních 45 obcí a měst. Podle předběžných informací by v programu mělo být pro tuto oblast k dispozici 2,8 miliardy korun. Pro čerpání těchto peněz je přitom nutné ít už nyní připravených co nejvíce projektů, aby se stihli v určeném termínu postavit a dotace inkasovat.

Jednám z podporovaných témat jsou veřejná prostranství. A tady upozorňuje Jaromír Baxa na zásadní problém s dopady na život obyvatel okrajových čtvrtí a sídlišť: "Ze 12 projektů jich je celých 11 v centru, přitom polovina obyvatel města žije na sídlištích! Ta přitom po rekonstrukci chodníků, ulic a zelených ploch vysloveně volají. Jenže opět chybí připravené projekty. Kancelář architekta města zodpovědná za přípravu projektů veřejných prostranství zcela nepochopitelně pracovala prakticky jen na projektech v centru města."

Investice do veřejného prostoru potřebují hlavně sídliště. Na většině z nich je málo dětských hřišť a sportovišť. Stejně tak je potřeba dát do pořádku ulice, chodníky a nezapomínat na zeleň. Nyní má péče o zeleň na sídlištích zdaleka menší prioritu než parky ve městě. Přitom hraje pro své okolí úplně stejnou roli jako tyto parky.

Pomoci mohly především komplexní plány revitalizace sídlišť. Jen na jednom sídlišti revitalizace proběhla, a to v Rochlici před 10 lety. Teď se připravuje sídliště Gagarinova, ale peníze připravené nejsou. Proč nebyl tento projekt do ITI zařazen? 

Jaromír Baxa nad tím kroutí hlavou: "Vedení města navíc nepravdivě informovalo zastupitele, když tvrdilo, že sídliště nebude možné do ITI přihlásit. A nyní vidíme, že sousední Jablonec do ITI přihlásil revitalizaci sídliště Šumava, Hrádek nad Nisou další dvě sídliště. Na liberecká sídliště kromě Gagarinky přitom ani nejsou připravené projekty. Bez nich nemůžeme žádat o dotace v rámci jiných programů, především od Ministerstva pro místní rozvoj. Příprava projektů revitalizace sídlišť se proto musí stát na radnici prioritou."

Férové rozdělení peněz na území města paří mezi naše hlavní programové body. Viz: Peníze férově.