Ne, Starostové nesnížili dluh o 600 milionů

28.06.2022

Starostové pro Liberecký kraj současného primátora Zámečníka zaplavili média předvolební reklamou, ve které tvrdí, že snížili dluh města o 600 milionů. Nemají ale pravdu. Ať dluh města počítáme jakkoliv, nesnížil se za poslední 4 roky ani o polovinu této částky.

Dle jejich výstupů měl Liberec dluh v roce 2018 - 1.763 mld. Kč. V roce 2021 to bylo - 1.609 mld. Kč.

Ministerstvo financí započítává i dluhy městských organizací a Vratislavic. Bez nich vypadá vývoj takto:

  • V roce 2018: - 1.753 mld. Kč
  • V roce 2021: - 1.600 mld. Kč.

"Na konci roku 2022 se očekává zadluženost ve výši 1.470 mld., bez městských organizací.
Celkový pokles zadlužení bude tedy na konci roku necelých 300 milionů, tedy zhruba polovina částky, kterou se v reklamě chlubí Starostové,"
vysvětluje Jaromír Baxa, liberecký zastupitel za uskupení Liberec otevřený lidem a lídr kandidátky do voleb 2022.

Jeho slova potvrzuje dokonce i náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu, Zbyněk Karban, z hnutí ANO, které je se Starosty ve vládnoucí koalici: "Číslo 600 mil. Kč mohlo vzniknout tak, že do toho bylo započítání snížení dluhů, které nastalo už v roce 2018 pod panem Korytářem. Ale ani takový propočet není fakticky dobře, neboť to snížení rozvahové zadluženosti bylo na vrub rozpuštění amortizačního fondu. Čili fakticky k žádnému snížení zadluženosti nedošlo, i když v rozvaze se snížil dlouhodobý dluh, takže na první pohled to tak může vypadat. Takže tomu tady buď někdo nerozumí, nebo nechce rozumět."

Dle hrubé bilance vychází náměstkovi Karbanovi vývoj zadlužení v posledních letech následovně: Z roku 2018 byla převedena splátka 50 mil. Kč. V roce 2019 se snížil dluh o 100 mil. Kč. V roce 2020 si město připůjčilo 150 mil. Kč a splatilo jen 50 mil. Kč. V roce 2021 město splatilo 100 mil. Kč a v roce 2022 pak 130 mil. Kč. Tedy celkem to vychází na cca 280 mil. Kč - tedy obdobné číslo jako dle Ministerstva financí.

Jaromír Baxa situaci komentuje s neskrývaným zklamáním: "Kampaň teprve začala a Starostové už v ní začali takovým způsobem manipulovat. My chápeme, že volební kampaně bývají tvrdé a že v nich je nutné mnohdy témata přiměřeně zjednodušovat. Ale k očividným výmyslům nikdy nepřistoupíme. Taková kampaň vždy poškozuje poltickou kulturu, sráží důvěru občanů v politiky a v neposlední řadě dost ztěžuje následnou rozumnou povolební spolupráci jednotlivých stran."

Zbyněk Karban k tomu dodává: "Vedli jsme město v těžkých časech, kdy jsme čelili hospodářskému poklesu za pandemie. Vždy jsem se snažil řídit rozpočet města racionálně a o finanční situaci informovat férově, nenasazovat lidem růžové brýle. Politika postavená na výmyslech je mi cizí."

Je příznačné, že Starostové si ve svých mylných tvrzeních neudělali ani pořádně jasno - zatímco v reklamě šířené v deníku MF Dnes mluví o snížení dluhu o 600 mil. Kč, ve svých předvolebních novinách mají částku 400 mil. Kč - viz přiložený obrázek.