Náměstek Šolc staví parkoviště u Hokejky na černo

21.04.2022

Byla to velká sláva. Náměstek Šolc ze Starostů a radní Petr Židek z ODS se na propagačních kanálech města chlubili, jak dokázali připravit projekt parkoviště u největšího libereckého panelového domu, Hokejky. Ve skutečnosti ale staví pod okny desítek bytů libereckých občanů na černo.

Rozestavěné parkoviště u Hokejky, foto: Jindřich Gubiš, 20. 4. 2022
Rozestavěné parkoviště u Hokejky, foto: Jindřich Gubiš, 20. 4. 2022

V předvolebních slibech Starostů pro Liberec a ODS bylo slovo parkoviště takřka zaklínadlem. Řešit parkování slibovali hlavně ve vztahu k sídlištím. Po více než třech letech vládnutí koalice Starostů, ODS a ANO byla ovšem bilance v této oblasti žalostná. Nedotáhl se takřka žádný reálný projekt. Až nyní, pár měsíců před volbami, se objevily v několika tiskových výstupech města oslavné zprávy o novém parkovišti v Ruprechticích u Hokejky pro 53 automobilů.

"S blížícími se volbami bylo zjevně potřeba ukázat Liberečanům něco reálného. Neschopnost politického vedení města ovšem vyřešil náměstek Jiří Šolc po svém. Parkoviště u Hokejky tak staví přímo pod okny desítek bytů na černo, bez potřebného stavebního povolení. Považuji to za neuvěřitelné pohrdání zákony a právy lidí, kteří zde žijí," kritizuje postup města Jindřich Felcman, zastupitel za Zelené/Změnu pro Liberec.

Podle sdělení libereckého stavebního úřadu, které bylo opozičními zastupiteli za Změnu pro Liberec a Liberec otevřený lidem vyžádáno, už v dané záležitosti probíhají z jeho strany správní kroky. 12. dubna byla vydána písemná výzva k bezodkladnému zastavení prací na nepovolené stavbě a zároveň bylo zahájeno řízení o odstranění této nepovolené stavby. Dle vyjádření stavebního úřadu byly taktéž v návaznosti na zjištěné skutečnosti provedeny úkony k zahájení přestupkových řízení z důvodu evidentního porušení povinností podle stavebního zákona.

"Podle stavebního zákona je možné za tento přestupek uložit městu pokutu až 500.000 Kč. Budu žádat náměstka Šolce, aby udělenou pokutu uhradil ze svého. Nevidím jediný důvod, aby tuhle trapnou kampaň, která více než co jiného ukazuje neschopnost současného vedení města, platili Liberečané ze svých daní," dodává Jindřich Felcman.

Ignoraci ze strany města dokládají naše zjištění, že ještě 20. 4. se na stavbě pracovalo, byť byla již 8 dnů doručena výzva stavebního úřadu k zastavení prací.

Další pochybnosti ohledně tohoto projektu pak popisuje Jindřich Gubiš, zastupitel za Změnu pro Liberec a zároveň předseda Spolku za estetiku veřejného prostoru: "Nejenže je parkoviště u Hokejky budováno v rozporu se stavebním zákonem. Vedle toho je budováno i v rozporu s vlastními koncepčními materiály města Liberec, konkrétně s Manuálem veřejných prostranství. Parkoviště se staví z kamenné dlažby, což je materiál zbytečně drahý a v sousedství panelových domů i esteticky nevhodný. Mnohem levnější by bylo využití zatravňovacích dlaždic, které by zároveň umožnily vsakování dešťové vody. Kamenná dlažba je naopak vhodná na řadě jiných míst ve městě, konkrétně v historické zástavbě, kde Technické služby ovšem zpravidla vylévají asfalt."

Dlažba na modernistickým sídlišti..., foto: Jindřich Gubiš, 20. 4. 2022
Dlažba na modernistickým sídlišti..., foto: Jindřich Gubiš, 20. 4. 2022

Širší souvislosti ohledně toho, jak úspěšná byla současná koalice Starostů, ODS a ANO při řešení parkování na sídlištích, dodává Jindřich Felcman:

"Náměstek Šolc v roce 2019 vyhlásil velkou parkovací revoluci na sídlištích. Chtěl na nich vyznačit rezidenční zóny. Nedokázal ale tento plán občanům vysvětlit, po první vlně kritiky tak od něj ustoupil. Následně se tedy vedení města uchýlilo ke slibům a obrázkům, jako téměř ve všem. Do své dlouhodobé strategie rozvoje dopravy si nadiktovalo plán na budování parkovacích domů na sídlištích s náklady odhadnutými na 2,9 mld. Kč. Tedy něco, co se nikdy nestane. Přitom stačilo dělat jen skutečnou práci. Vyhledat vhodná místa na zjednosměrnění komunikací na sídlištích, popř. je mírně rozšiřovat, namísto podélného parkování tak umožnit příčné. Tím je možné přidávat nová parkovací místa citlivě, rovnoměrně v blízkosti jednotlivých vchodů, a hlavně s minimálními náklady. Takové projekty již nyní v opozici připravujeme a v příštích měsících je budeme představovat obyvatelům sídlišť."