Na návrh Zelených označují kácení stromů v Liberci cedule umístěné přímo na stromech

21.01.2022

V zimě 2020-2021 pokácelo město Liberec celkem 396 stromů - podél ulic, v parcích, na pozemcích svých škol a jinde. V reakci na to se ze strany opozice zvedla kritika. Alespoň částečně by mělo přinést zlepšení jednoduché opatření - kácení stromů budou nově oznamovat cedule umístěné přímo na těchto stromech.

"Velmi často se stávalo, že nám občané volali, až když uviděli pracovníky technických služeb s pilami a sekyrami přímo v akci. Přinášelo to vyhrocené situace, neboť lidé neměli reálnou možnost se s chystaným kácením seznámit, včetně jeho důvodů a plánované náhradní výsadby. To by se mělo nyní změnit," popisuje novinku Jindřich Felcman (Zelení/Změna), který tuto záležitost projednával s příslušným technickým náměstkem, Jiřím Šolcem (Starostové pro Liberec).

Okolnosti pro kácení stromů mohou být mnohé. Zpravidla je to jejich horší zdravotní stav, důvodem může být i chystaná výstavba či rekonstrukce sítí podél ulic. Povolení kácení je zároveň nutné odůvodnit i návrhem náhradní výsadby, pokud je v daném místě možná. I v tomto ohledu mohou nové informativní cedule pomoci, jak vysvětluje J. Felcman:

"Prostor pro náhradní výsadbu mnohdy není úplně snadné najít. Na základě nových cedulí s tím mohou Technickým službám města Liberec pomoci i místní. Otevřené informování není jen o tom, že mohou lidi protestovat. Obyvatelé se kvůli cedulím mohou předem dozvědět podrobné informace o důvodech kácení a mohou pak Technickým službám i poradit, jak náhradní výsadbu co nejlépe provést. Včasné a dobře viditelné informování tak ve výsledku může napomoci i k posílení důvěry mezi občany a radnicí. V tomto ohledu chci J. Šolcovi vyslovit dík za to, že pochopil pozitivní dopady takového opatření a přemluvil k jeho realizaci i poněkud se zdráhající vedení Technických služeb."

Celý systém se ještě dolaďuje. Na cedulích by mělo být doplněno více informací, dle názoru J. Felcmana by měly být umístěné ještě před samotným správním řízením. Taktéž by bylo vhodné vytvořit na webu města či Technických služeb prostor, kde občané snadno dohledají návrhy na kácení včetně případných dendrologických posudků. O tomto pokračují mezi zastupiteli za Zelené, náměstkem J. Šolcem a Technickými službami města Liberec ještě další jednání.

Za Zelené taktéž není tímto opatřením celé téma definitivně uzavřeno. Jaromír Baxa dodává další náměty na zlepšení činnosti města Liberec při správě zeleně:

"Obecně jsou hlavně Technickými službami až příliš upřednostňována zdánlivě levnější řešení. Pokácení stromu se na první pohled jeví jako levnější, než péče a údržba starších stromů. Tady je třeba změnit celkový přístup a důsledněji vyhodnocovat ekologické přínosy vzrostlých stromů. Větší stromy mají nesrovnatelně výraznější vliv na ochlazování, zvlhčování a čištění vzduchu ve městě. Pokácení každého většího stromu by tak mělo být vždy zvažováno až jako poslední možná varianta."