Liberec jako developer? Proč ne?

02.04.2022

Náměstek Jiří Šolc ze Starostů předložil na posledním jednání zastupitelstva svou představu, jak by mělo město nakládat se svými pozemky. Navrhl spolupráci s developerem, jejíž výsledek by měl být pro město pár městských bytů. Záměr mu ale neschválili ani jeho koaliční zastupitelé. Chytré město by totiž mělo nakládat se svými pozemky úplně jinak.

Jeho stranický kolega J. Šedlbauer na jednání pak rozvedl, jak by mohlo ideálně město tyto byty využít: "Hlavním motivem města nemá být vydělávat na dnešních předražených cenách bytů. Město nemusí splácet náklady vložené do získání drahých pozemků. Mohlo by si tak dovolit pronajímat byty za mnohem nižší nájem. Svoje náklady na výstavbu by tím i tak snadno pokrylo, ale zároveň by vytvořilo tlak na cenu bydlení v celém městě. Právě takto vypadá bytová politika v moderních městech v západní Evropě."

Pečlivě připravená argumentace opozičních zastupitelů nakonec přinesla úspěch. Přestože záměr náměstka Šolce byl 1. března jednohlasně schválen radou města všemi 10 hlasy, na zastupitelstvu byl záměr zamítnut. Proti se postavili vedle opozičních zastupitelů za Změnu pro Liberec a LOL - Liberec otevřený občanům taktéž hlavně zastupitelé za ANO.

"Kolegům ze zastupitelského klubu ANO bych chtěl poděkovat, že byli ochotní poslechnout si naše argumenty a nehlasovat pouze podle koaličních not. Město Liberec musí svůj přístup k bytové politice zásadně přehodnotit. Bez jeho aktivní role není možné cenu bydlení ve městě snížit. Bohužel se ale obávám, že současné vedení města není na tento úkol zkrátka dozrálé, nezná zahraniční praxi, drží se zajetých pořádků, podle kterých by město nemělo do tržního prostředí nijak zasahovat. Aby se tento přístup změnil, musí se zásadně změnit i politické vedení Liberce," uzavírá svůj pohled na téma drahého bydlení v Liberci J. Felcman.