Kyselka je víc než pivo?

20.02.2019

Zajímavý způsob uvažování vedení liberecké radnice a jejich úředníků bylo možné pozorovat na posledním výboru pro územní plánování a dopravu. Na programu byly dvě změny územního plánu. Velice podobné. Jedna prošla, jedna ne.

Fotka z libereckého pivního baru Azyl. Zdroj: FB Azyl Pivní bar
Fotka z libereckého pivního baru Azyl. Zdroj: FB Azyl Pivní bar

Zajímavý způsob uvažování vedení liberecké radnice a jejich úředníků bylo možné pozorovat na posledním výboru pro územní plánování a dopravu. Na programu byly dvě změny územního plánu. Velice podobné. Jedna prošla, jedna ne.

Už od roku 2008 se zamítají v Liberci žádosti o změny územního plánu s tím, že budou vyřešeny novým územním plánem. Připuštěny jsou pouze změny strategické, přičemž posouzení toho, co strategické je a co není, závisí na politickém vedení města. Na stůl výboru pro územní plánování a dopravu nyní přistály dvě žádosti o takovou změnu. Jedna se týkala budovy, ve které sídlí pivní klub Azyl. Druhá se týkala záměru na obnovu areálu Vratislavické kyselky.

U první žádosti šlo o objekt na konci Široké ulice. Jeho majitel žádá už od roku 2008, aby byl napraven stav, kdy je jeho budova chybně územním plánem zařazena do plochy pro školství. Přitom šlo vždy o továrnu a kancelářský objekt. Tato situace mu brání v tom, aby jakkoliv svůj objekt stavebně upravoval a přizpůsoboval ho potřebám nájemníků. V části budovy sídlí pivní klub Azyl a ten si nemůže dořešit kolaudaci některých svých prostorů, které využíval pro koncerty, přednášky, či pro pořádání vyhlášených pivních festivalů.

"Této žádosti ale na výboru vyhověno nebylo. Podle úředníků a vedení města nejde o dostatečně strategickou změnu. Rozdíl oproti úpravě územního plánu v areálu kyselky je ale pochybný. Působí to spíše, že se rozhodovalo podle síly osobních vazeb vedení města k jednotlivým žadatelům," komentuje situaci J. Korytář, zastupitel za Změnu pro Liberec.

"Když bychom byli důslední, z pohledu veřejných zájmů by měla být žádost týkající se klubu Azyl hodnocena jako zásadnější. Tento klub organizoval ročně kolem stovky koncertů, přednášek či benefičních akcí. Navíc naráží na zjevnou technickou chybu v územním plánu, na jejíž opravu čeká majitel domu už 11 let. Oproti tomu u kyselky jde o standardní podnikatelský záměr a je požadována pouze dílčí úprava v prostoru areálu," dále vysvětluje J. Felcman (Zelení), člen výboru pro územní plánování a dopravu.

"Nelze se zbavit dojmu, že v tomto případě jde o pokračování kauzy, kdy se snaží tři odpůrci vlastnící nemovitosti v sousedství klubu Azyl, tento klub vypudit. Přitom ze strany ostatních obyvatel této lokality na tento klub nikdy žádné stížnosti nebyly uplatněny. Odpůrci nejdříve využili svých kontaktů na bývalého primátora Batthyányho a dosáhli zrušení zahrádky u tohoto klubu. Současné vedení radnice se v tomto jejich tažení zjevně snaží pokračovat," uzavírá J. Felcman.

Jindřich Felcman

předseda libereckých Zelených

člen výboru Zastupitelstva města Liberec pro územní plánování a dopravu