Kraj chce těžit na Tlustci, ale bojí se to říci otevřeně

23.04.2019

Na dnešním krajském zastupitelstvu bude projednávána zpráva o probíhající aktualizaci Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Tato aktualizace stanoví, že stavební kámen by se měl do budoucna těžit na Tlustci. Tedy v lokalitě, kde je lom již dlouhá léta uzavřen, jde o přírodně mimořádně cennou lokalitu a sousední obce obnovení těžby odmítají.

Z protestní akce proti těžbě na Tlustci. Foto: Miroslav Hudec
Z protestní akce proti těžbě na Tlustci. Foto: Miroslav Hudec

V minulosti se hejtman Půta několikrát zastal obcí v okolí lomu. V roce 2017 například prohlásil: "Současná surovinová politika je ale asi deset let stará. Nyní se připomínkuje nová, ale ta ještě neplatí, a do ní jsme jako samospráva dávali nesouhlas s těžbou na Tlustci." (Právo, 9. 3. 2017, Úředníci dali těžbě na Tlustci zelenou)

Po dvou letech přípravy aktualizace surovinové politiky je ovšem všechno jinak. Tato aktualizace totiž stále stanoví jako klíčový lom, kde by se měl do budoucna získávat stavební kámen, právě nyní uzavřený lom Tlustec. Dokument přitom obsahuje alibistické a nefunkční formulace podmiňující otevření lomu dohodou těžaře s obcemi.

"Ďábel je i v tomto případě skrytý v detailu. Správní orgány povolující těžbu totiž nikterak nemusí takové povolení podmiňovat souhlasem dotčených obcí. Regionální surovinová politika v předložené podobě jim nicméně výrazně pomůže v argumentaci, že právě ve vybraném ložisku je žádoucí těžbu povolit. Kraj tak touto koncepcí těžbě napomáhá, přitom si zjevně nechává prostor na to, aby si nad případným povolením umyl ruce s tím, že on přeci svůj souhlas podmínil pozitivním stanoviskem dotčených obcí," vysvětluje Jindřich Felcman, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje (Zelení).

Zpracovatelé aktualizace surovinové politiky argumentují tím, že někde je nutné stavební kámen hlavně na dopravní stavby v kraji vzít. A ložisko na Tlustci přitom vyhodnotili jako to nejvhodnější.

Tuto argumentaci ale odmítá Miroslav Hudec, dlouholetý bojovník proti lomu, který dokázal opakovaně zpochybnit rozhodnutí krajského úřadu o udělení výjimky z ochrany vzácných živočichů v této lokalitě (Zelení): "V Libereckém kraji je nyní evidováno 59 ložisek stavebního kamene. Nelze věřit tomu, že zrovna ložisko na Tlustci je to jediné nejvýhodnější. Tlustec je významná krajinná dominanta viditelná z širokého okolí. Po ukončení těžby v roce 1998 se v lokalitě usadily desítky chráněných druhů rostlin i živočichů, mezi nimi například i kriticky ohrožený orel mořský. Jako vhodnější řešení považuji využití vícero menších ložisek v místech aktuální potřeby, bez nutnosti dalekých transportů kamene."

Jindřich Felcman

předseda libereckých Zelených

člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje