Investice do škol musí pokračovat

16.09.2022

V období 2014-2018 jsme připravili dotační projekty pro vybudování nových učeben na celkem osmi základních školách. Současné vedení města všechny tyto projekty převzalo a postupně je dokončuje. A my jsme za to rádi! 

Konkrétně byly v letech 2014 - 2018 připraveny projekty dostaveb a rekonstrukcí ZŠ Na Výběžku, ZŠ Jabloňová, ZŠ U Školy, ZŠ Švermova, ZŠ Broumovská, ZŠ 5. května, ZŠ Kaplického a ZŠ náměstí Míru. Pro tyto projekty byly vyjednány dotační prostředky a zadány projektové dokumentace, u některých projektů byla i zahájena stavba. 

Toto tempo navyšování kapacit základních škol musí pokračovat. Jen tak můžeme postupně snižovat počty žáků ve třídách. "Snížení průměrného počtu žáků ve třídě znamená větší kvalitu vzdělávání, možnost rozdělování tříd na vybrané předměty, např. cizí jazyky, speciální projekty, a umožňuje individuálnější přístup učitelů k žákům. Většina pedagogů, psychologů i žáků se shodne, že práce v menších kolektivech prospívá nejen akademicky, ale i psychologicky. Každé dítě dostane pozornost, jakou potřebuje, a výuka je daleko efektivnější," vysvětluje Radka Benešová, učitelka na základní škole a garantka programu vzdělávání na kandidátce Liberec otevřený lidem. 

Jaromír Baxa, kandidát na primátora a vysokoškolský pedagog, k tomu dodává: "Míň dětí ve třídách umožňuje učitelům pracovat s každým žákem individuálněji. Hranice, kdy to jde a kdy to nejde, se láme lehce nad dvaceti žáky ve třídě. Abychom toho mohli dosáhnout, potřebujeme v Liberci víc škol. Hodně se udělalo v letech 2014-2018, kdy se připravila řada projektů na rozšíření kapacity škol, které teď dobíhají. Chceme se k tomu tempu vrátit, protože teď polevilo."

Investice do škol patří mezi naše hlavní programové priority.