Dozor nemůže být kamarád

09.11.2018

Případ čtvrtmiliardové stavební akce Libereckého kraje spočívající v rekonstrukci jeho budovy D má další pokračování. V létě jsme informovali o tom, že podmínky výběrového řízení až podezřele seděly nakonec vítězné společnosti CL Evans, bývalé českolipské divizi Syneru. Hejtman Martin Půta ovšem naši kritiku odmítl a s tímto stavebním dodavatelem byla následně uzavřena smlouva. 

V popředí budova D sídla Libereckého kraje. Sjednaná cena za její rekonstrukci stavební firmou CL Evans je 222 mil. Kč. Foto: mapy.cz
V popředí budova D sídla Libereckého kraje. Sjednaná cena za její rekonstrukci stavební firmou CL Evans je 222 mil. Kč. Foto: mapy.cz

Tento stav nezbývalo než akceptovat, a tak jsme alespoň upozornili na riziko, že technický dozor investora nemusí být u této významné stavební akce poskytnut dostatečně objektivně. Ve výběrovém řízení totiž s výrazně nižší cenovou nabídkou zvítězila další známá společnost z regionu, INVESTING CZ, spol. s r.o. Ta je známá svými úzkými kontakty na společnost Syner, tandem Syner-Investing stál za mnoha kontroverzními a prodraženými zakázkami v Liberci. Proto jsme vyzvali vedení kraje, aby alespoň dodavatel tzv. supervize (tedy jakýsi dozor dozoru) nebyl vybrán v otevřeném výběrovém řízení, ale byl vybrán na přímo. Důvod je prostý. Je-li znám stavební dodavatel, ten se tak může domluvit se spřízněnou firmou, aby nabídla kraji poskytnutí této supervize za výrazně nižší cenu. Tato firma následně zvítězí a nedělá pak problémy při schvalování víceprací, odchylek od technického řešení apod. Na tak velké stavbě, navíc rekonstrukci, lze samozřejmě mnoho takových odchylek předpokládat.

Výběr starých známých

V této věci nakonec naše argumenty vedení kraje přijalo a skutečně vybralo dodavatele supervize na přímo. Bohužel při tom kraj ale nesplnil související požadavek - aby šlo o firmu, která nebude spjatá s místním regionem a místními stavebními firmami. Jen u takové firmy by totiž bylo zaručeno, že bude vykonávat svou činnost důsledně a bezvýhradně v zájmu investora, tedy Libereckého kraje. Smlouva na zajištění činnosti supervizora byla totiž uzavřena se společností VARIA, s.r.o. Tato společnost má sice sídlo v Ústí nad Labem, nicméně jedním ze dvou jejích společníků je společnost Skalický s.r.o. vlastněná Milanem Skalickým. Ten dlouhodobě na Liberecku působí a opakovaně s ním spolupracuje i Liberecký kraj, což dokládají následující čísla.

Dle registru smluv uzavřel Liberecký kraj od srpna 2016 celkem 67 smluv o zajištění služeb technického dozoru investora. Hned 26 smluv bylo uzavřeno právě se společností VARIA, s.r.o. Z velké části šlo o menší zakázky zadávané "z ruky" (tedy bez otevřeného výběrového řízení). Co se týče celkového finančního objemu zakázek, umístila se tak až na druhém místě s částkou 3,44 mil. Kč z celkových 11,78 mil. Kč. A kdo byl z hlediska objemu zakázek první? Společnost INVESTING CZ s 10 zakázkami za celkem 3,49 mil. Kč. Společnosti se sídlem mimo Liberecký kraj (kromě společnosti VARIA) získaly pouze 9 zakázek s celkovým objemem 1,56 mil. Kč.

Dobrá parta vs. profesionalita

Na věc tak lze nahlížet ze dvou úhlů. Liberecký kraj může svou volbu v případě supervize budovy D hájit s tím, že jde o vyzkoušeného dodavatele těchto služeb, firmu, se kterou má dlouhodobou zkušenost. Kriticky lze proti tomu ovšem namítnout, že dobré vztahy musí v těchto záležitostech ustoupit nestrannosti a profesionalitě. Je vysoce rizikové, pokud se kolem Libereckého kraje, jakožto významného stavebního investora, shlukne společenství starých dobrých známých, kteří budou mít snahu vyjít si navzájem vstříc. Liberecký kraj by měl mít snahu zajišťovat si činnosti stavebního dozoru (či supervize) společnostmi mimo region, které zabrání tomu, že místní rybníček postupem času "zatuchne". Alespoň tedy u těch největších a nejvíce rizikových zakázek, kterou čtvrtmiliardová rekonstrukce budovy D bezpochyby je. Jaký by byl problém pro krajské úředníky, aby poptali pro supervizi firmu např. z Prahy? Firmu, která prokazatelně nepůsobí v našem regionu a není tak existenčně závislá na udržování dobrých vztahů s místními stavebními firmami?

V souvislosti s úspěchem Starostů i na liberecké radnici je tak třeba zbystřit. Největší město v kraji a samotný kraj představují dva nejvýznamnější investory veřejných stavebních zakázek. Pokud se při zadávání stavebních zakázek začnou obklopovat suitou vyvolených, vznikne tak živná půda pro návrat časů minulých, na které především liberecká městská pokladna vzpomíná s hrůzou.

Jindřich Felcman

předseda libereckých Zelených