400 nových zahrádek pro Liberečany. Pro začátek.

15.08.2022

Odborníci z Akademie věd ČR upozornili ve své publikaci "Zahrádkářské osady aneb proč neztrácet půdu pod nohama" na zásadní význam zahrádek pro životní prostředí ve městech. Oslabují projevy klimatických změn, zmírňují zahřívání měst, zvyšují jejich biodiverzitu.[1] A lidé je mají rádi. Připravili jsme tak podrobný plán na vznik 8 nových zahrádkářských kolonií v Liberci.

Když na konci roku 2020 představil náměstek Jiří Šolc (Starostové pro Liberec, nyní kandidující za ANO) svůj plán na zrušení zahrádkářské kolonie u ulice Wintrova, a to pro velmi pochybný záměr povodňového parku za 120 mil. Kč, jakožto opozice jsme výrazně pomohli tamním zahrádkářům v odporu proti tomuto plánu. Jak upozornil ve svém otevřeném dopisu vedení města Pavel Mraček, předseda dotčeného zahrádkářského svazu a člen kandidátky Liberec otevřený lidem, zde zřízené zahrádky mají pro město významné přínosy:

"Místní lidé si zahrádky kdysi vybudovali sami, včetně silnice, kterou město už třicet let nechává chátrat. Z nehezkého a nestabilního břehu vybudovali pěkné, úrodné a kvetoucí místo. Nebýt práce místních lidí, nebyla by Wintrova ulice tak hezká a klidná. Spousta zahrádkářů užívá zahrady již třetí generaci. Je to tradice, kterou stojí za to zachovat."[2]

Našim opozičním zastupitelům se podařilo záměr na povodňový park zásadně zpochybnit a byl tak odložen na neurčito. Josef Šedlbauer popisuje konkrétní kroky opozičních zastupitelů: "Vyžádali jsme si oponentní posudek ke studii protipovodňových opatření, ve které byl povodňový park navržen. Tato oponentura a vlastně i původní studie potvrzují, že jde o předražený záměr, jehož nákladnost vůbec neodpovídá očekávaným efektům na ochranu majetku. Prosazujeme, aby se v Liberci s vodou zacházelo jinak. Co nejvíc srážkové vody se musí vsakovat tam, kde spadne. To je nejúčinnější strategie proti nejčastějším typům povodní vznikajícím kvůli přívalovým dešťům, a zároveň nejúčinnější pomoc proti suchu."

Zahrádky jsou potřeba. A v mnohem větším počtu.

Tato kauza nicméně zároveň otevřela téma dostatečného počtu zahrádek na území města. Ukázalo se, že stávající majitelé si svých zahrádek cení a že by o zahrádky mělo zájem i mnoho dalších Liberečanů.

"V těchto parných letních dnech se ukazuje, že zahrádky jsou přínosem jak pro samotné mikroklima města, tak přímo pro jejich uživatel. Obyvatelé rozpálených bytů v panelových domech by jistě ocenili možnost odpočinout si na zahrádce ve stínu ovocných stromů. Proto jsme vytvořili návrh na zřízení 8 nových zahrádkářských kolonií, všech v dobré dostupnosti od největších libereckých sídlišť," popisuje Jaromír Baxa další plán uskupení Liberec otevřený lidem.

Podrobně tento plán vysvětluje Jindřich Felcman, který se profesně zabývá územním plánováním: "Pět lokalit se nachází na pozemcích města či s možností odkupu od Státního pozemkového úřadu. U třech by bylo nutné jednat o odkupu pozemků se jejich majiteli. Všechny lokality představují urbanistické proluky, u kterých existují určitá omezení znemožňující jejich využití pro bydlení. Je tak vhodné je využít právě pro menší zahrádkářské kolonie."

Plán na vytvoření zahrádek je tak reálně proveditelný v krátkém čase. Potřebná změna územního plánu se dá stihnout do 1,5 roku, je velká šance, že nenastanou žádné komplikace při jejím projednání s dotčenými orgány. Souběžně může probíhat vyjednávání o odkupu potřebných pozemků. Zahrádky by pak byly nabídnuty do dlouhodobého nájmu, přednostně obyvatelům bytů v bytových domech, kteří vlastní zahradou nedisponují.

Jaromír Baxa upozorňuje na to, že výchozí představa u některých zahrádkářských kolonií pracuje s konceptem tzv. komunitních zahrádek: "Třeba u ruprechtické Hokejky bychom s místními rádi otevřeli debatu na využití menší části protější louky právě pro tento záměr. Každý ze 24 vchodů Hokejky by měl možnost spravovat jednu komunitní zahradu. Rekreační funkci louky by to výrazně oživilo, vztah obyvatel Hokejky k celému prostoru by to mohlo významně posílit."

Jindřich Felcman upozorňuje ještě na obdobný záměr stávajícího vedení města, avšak velmi kriticky: "Když dva dělají totéž, není to totéž. Současná rada města schválila v únoru 2021 záměr na zřízení nové zahrádkářské kolonie ve Vesci, u ulice Nad Tratí. Bylo to zjevně v panické reakci na kritiku kolem kauzy Wintrova. Určené pozemky města zde ale tvoří ucelený soubor o výměře přes 17.000 m2, v územním plánu jsou určené pro bydlení, mohlo by se zde umístit např. přes 40 řadových rodinných domů. Z urbanistického, a hlavně ekonomického hledisko je zřízení zahrádkářské kolonie právě na tomto místě úplný nesmysl."[3]

Plán umístění jednotlivých zahrádkářských kolonií je k dispozici zde: 


[1] https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Zahradkarske-osady-aneb-proc-neztracet-pudu-pod-nohama/  

[2] https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/25300-boj-o-zahradky-ve-wintrove-ulici-zahradkari-si-s-mestem-vymenuji-otevrene-dopisy.html?utm_source=copy

[3] Předmětný materiál rady města je zde, bod 034: https://podklady.liberec.cz/?controller=open&action=rm&treepath=2021&contentpath=2021%2F2021-02-16+RM+4%2FDle+bod%C5%AF